Interviewreeks


Tijden veranderen. De provincies en de waterschappen zouden de komende jaren zomaar eens de cruciale spil binnen het openbaar bestuur kunnen worden. Wie had dat kunnen denken na jaren waarin nut en noodzaak van het middenbestuur – ook binnen onze eigen partij – nog wel eens ter discussie werd gesteld? Maar met de grote opgaven op wonen, klimaat en energie, landbouw en het gezonder maken van onze leefomgeving, is het niet de vraag of het middenbestuur relevant is, maar hoe.


Deze vraag hebben we niet alleen onszelf gesteld de afgelopen periode. Juist omdat het middenbestuur middenin de samenleving staat, waren we benieuwd naar wat deskundigen buiten de politieke arena voor ideeën hadden. Wat zien zij als de grootste uitdagingen voor de komende decennia? Welke rol zien zij daarbij voor het middenbestuur weggelegd? En niet onbelangrijk, hoe kunnen we aan die maatschappelijke opgaven een sociaal-democratische draai geven?

Het leverde bevlogen gesprekken met interessante en soms ronduit onverwachte ideeën op, die stuk voor stuk in Lokaal Bestuur verschenen. Samen met ons essay De mens terug in het middenbestuur vormen de interviews een mooi overzicht van wat er de komende jaren op het middenbestuur afkomt en hoe we als PvdA ervoor kunnen zorgen dat al die opgaven op een eerlijke en solidaire manier opgelost worden. 

Bestanden