Wat we doen

Het Centrum voor Lokaal Bestuur is de bestuurdersvereniging van de PvdA. Alle PvdA-volksvertegenwoordigers en bestuurders in de gemeenten, provincies en waterschappen zijn lid van het CLB. Als netwerkorganisatie brengen we onze leden met elkaar en met onze landelijke en Europese politici in contact en organiseren we inhoudelijke bijeenkomsten waar ze hun kennis en ervaringen kunnen delen. Met de nieuwsbrief Lokaal Bestuur, inhoudelijk advies, praktijkgericht onderzoek en het ontwikkelen van sociaal-democratische standpunten over urgente lokale en regionale thema’s voorzien we onze leden van relevante informatie en helpen we hen om het PvdA-geluid in de gemeenteraad, Statenzaal en in het waterschap uit te dragen.

De kracht van lokale politiek 

Als volksvertegenwoordiger heb je een aantal belangrijke instrumenten tot je beschikking: het stellen van schriftelijke vragen, waarmee je kunt onderzoeken en agenderen; het maken van moties om de besluitvorming te beïnvloeden en in te kleuren; en het ontwikkelen van initiatiefvoorstellen. In de motiebank vind je relevante voorbeelden uit andere gemeenten en kun je je eigen moties of schriftelijke vragen uploaden om je collega’s elders te helpen in gemeente, provincie of het waterschap.

Om gebruik te maken van de motiebank en de nieuwste moties te bekijken of te delen, kan je hier inloggen.

Naar de Motiebank

Netwerken

Binnen onze inhoudelijke en functionele netwerken brengen wij onze leden in contact met elkaar en met de belangrijke woordvoerders uit andere bestuurslagen en de landelijke politiek. Of het nu gaat om standpunten over landbouw & natuur, de jeugdzorg, de financiële positie van de lagere overheden, of uitwisselingen tussen fractievoorzitters en tussen jonge politici: door onderling ervaringen en kennis te delen, kunnen onze leden overal in het land de sociaal-democratische idealen realiseren. Veel netwerken versterken hun onderling contact in eigen appgroepen. Voor meer informatie over de beschikbare netwerken voor jouw functie kan je contact met ons opnemen. 

Contact

Scholing

Het Centrum voor Lokaal Bestuur verzorgt inhoudelijke verdiepingsbijeenkomsten voor onze (aspirant)-leden. Om zo goed mogelijk aan je politieke functie te beginnen, neem je als kandidaatsraadslid deel aan de Schaperleergang en volg je als je eenmaal gekozen bent of aan de slag gaat als commissielid de Wibautleergang. Voor de andere politieke functies hebben we vergelijkbare trainingen ontwikkeld. 

Ook tijdens je termijn blijven we je ondersteunen met inhoudelijke vakscholen en inspiratiebijeenkomsten die voor elke functie worden aangeboden. Deels gebeurt dat regionaal, deels landelijk en deels digitaal. In de agenda vind je de komende bijeenkomsten. 

 

 

Agenda

Trainingen op maat

Elke fractie kent wel een moment voor (her)bezinning. Doen wij de goede dingen? Maken we de juiste keuzes? Hoe is onze onderlinge samenwerking en die met de andere partijen? Wat is een goede oppositiestrategie? Hoe is ons contact met de kiezers? En welke plannen willen we per se nog gerealiseerd hebben voor de volgende raadsverkiezingen?

Het kunnen zomaar wat vragen zijn waar je als fractie in de periode van 4 jaar tegen aan loopt. Tegelijkertijd kent elke fractie haar eigen dynamiek en dilemma’s. Daarom heeft het CLB een trainingsaanbod op maat. Afhankelijk van jullie vraag en behoefte kan er een aanbod worden ontwikkeld.

Meer informatie

Onderzoeksprojecten

Het Centrum voor Lokaal Bestuur voert regelmatig onderzoeksprojecten uit. Momenteel zijn we bezig met het project de kloof tussen bestuurlijk en afgehaakt Nederland. In 2022 werd het onderzoek naar 'De mens terug in het middenbestuur' afgerond. Via onderstaande knoppen lees je meer over de onderzoeksprojecten.

Afgehaakt Nederland

Middenbestuur