Privacy & cookiebeleid

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Het Centrum voor Lokaal Bestuur verwerkt persoonsgegevens van leden en belangstellenden voor het beheren van de ledenadministratie, statistisch onderzoek en gericht te kunnen informeren over verschillende interessegebieden en onze activiteiten. Verder verwerken we IP-adressen om er voor te zorgen dat onze websites goed functioneren en om onze website te beschermen tegen kwaadwillenden.

We verwerken persoonsgegevens onder andere op grond van de wettelijke verplichting waaraan wij moeten voldoen, deze is omschreven in de Wet financiering politieke partijen.

 

Delen met anderen

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met de Partij van de Arbeid en bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Centrum voor Lokaal Bestuur verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze websites en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken mogelijk:

 

Website bezoekers

 

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 

Nieuwsbrief van CLB-leden en/of geïnteresseerden

 

 • Voor- en achternaam (alleen CLB-leden)
 • Politieke functie (alleen CLB-leden)
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten m.b.t. onze nieuwsbrief
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 

Leden

 

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Politieke functie
 • Gemeente politieke functie
 • Provincie politieke functie
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Portefeuille die je actief verstrekt op website of in correspondentie
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt op website of in correspondentie

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Doordat wij onderdeel van een politieke partij zijn, zijn veel gegevens die wij verwerken gevoelig. Dit omdat de betrokkenen hiermee politieke opvattingen kenbaar zouden kunnen maken. Wij zijn ons hiervan bewust en hebben onze technische beveiligingsmaatregelen hierop afgestemd. Het Centrum voor Lokaal Bestuur heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via clb@pvda.nl. Wij verwijderen dan de informatie.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Het Centrum voor Lokaal Bestuur bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Dit om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Na realisatie van de doelen kan het zo zijn dat we voor analyse doeleinden je gegevens geanonimiseerd bewaren. Wanneer je lidmaatschap verloopt of je je lidmaatschap opzegt, wordt je account automatisch verwijderd.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Centrum voor Lokaal Bestuur neemt geen geautomatiseerde besluiten over de persoonlijke levenssfeer.

 

Nieuwsbrief

Wij bieden via Mailchimp een nieuwsbrief waarmee wij leden en geïnteresseerden informeren over nieuws over het Centrum voor Lokaal Bestuur, ontwikkelingen in de lokale, provinciale en waterschapspolitiek, en/of ontwikkelingen binnen onze standpunten. Leden van het CLB hebben in de interne bereidverklaring aangegeven op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rond het CLB en ontvangen deze nieuwsbrief automatisch. Het e-mailadres van overige geïnteresseerden wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedereen die de nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, kan zich uitschrijven en zal de nieuwsbrief, tenzij zelf aangegeven, niet meer ontvangen.

 

Het besloten ledenplatform van de website

Op het besloten ledenplatform kunnen CLB-leden de contactgegevens van hun collega-CLB-leden (politieke functie & plaats, e-mail en mobiele telefoonnummer) vinden. Dit ledenplatform is alleen met een persoonlijk wachtwoord en gebruikersnaam toegankelijk voor CLB-leden en werknemers van het CLB, en is o.a. middels 24/7 monitoring en SSL-certificering beveiligd. CLB-leden, die niet willen dat hun contactgegevens op het besloten ledenplatform gedeeld worden, kunnen dat per e-mail (clb@pvda.nl) aan het CLB laten weten. Hun contactgegevens worden dan permanent verwijderd. Dat geldt ook als het lidmaatschap wordt opgezegd, afloopt of anderszins beëindigd wordt.

 

Cookies en soortgelijke technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kun je bij een later bezoek worden herkend.

 

Functionele en Analytische cookies

Het Centrum voor Lokaal Bestuur gebruikt technische, functionele en analytische cookies. De cookies die wij hiervoor gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Je kan je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Voor meer informatie verwijzen we je naar Google Analytics en aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics.

 

Advertentie cookies

Soms laten we YouTube video’s zien op de website. YouTube (Google) plaatst dan ook cookies om te zien welke video’s je al bekeken hebt. Google plaatst in dat geval ook cookies die ervoor zorgen dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven. Meer informatie over het gebruik van cookies is te vinden op de privacy pagina van Google.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar clb@pvda.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om je pasfoto, paspoortnummer, de strook met nummers onderaan het paspoort en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Het Centrum voor Lokaal Bestuur zal zo snel mogelijk op je verzoek reageren. Je kunt ons ook bereiken via:

 

Naam: Centrum voor Lokaal Bestuur

Adres: Emmapark 12, 2595ET Den Haag

Telefoon: 070-2629720

Website: www.lokaalbestuur.nl

E–mailadres: clb@pvda.nl

 

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Functionaris gegevensbescherming (FG)

Het Centrum voor Lokaal Bestuur heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld.

Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring vragen hebben over de bescherming van jouw persoonsgegevens tijdens het bezoeken van onze website, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op met onze FG.

Onze FG is te bereiken via clb@pvda.nl

 

Beveiliging

Het Centrum voor Lokaal Bestuur neemt de bescherming van je gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 

(Laatst bijgewerkt op 05-01-2022)