Wie we zijn

Wie we zijn

Over ons


Het Centrum voor Lokaal Bestuur is de bestuurdersvereniging van de PvdA. Alle PvdA-volksvertegenwoordigers en bestuurders in de gemeenten, provincies en waterschappen zijn lid van het CLB. Als netwerkorganisatie brengen we onze leden met elkaar en met onze landelijke en Europese politici in contact en organiseren we inhoudelijke bijeenkomsten waar ze hun kennis en ervaringen kunnen delen. Met de nieuwsbrief Lokaal Bestuur, inhoudelijk advies, praktijkgericht onderzoek en het ontwikkelen van sociaal-democratische standpunten over urgente lokale en regionale thema’s voorzien we onze leden van relevante informatie en helpen we hen om het PvdA-geluid in de gemeenteraad, Statenzaal en in het waterschap uit te dragen.

Onze leden


Iedereen die namens de PvdA lokaal, provinciaal en in het waterschap als volksvertegenwoordiger of bestuurder actief is, wordt automatisch lid van het Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB). Ook PvdA’ers die actief zijn in een lokaal samenwerkingsverband zijn lid. Verder kan je als oud-bestuurder, oud-politicus, fractieopvolger/commissielid of kandidaat op een kieslijst bijzonder lid worden.