PvdA Natuur- en landschapspuntenplan

Centrum voor Lokaal Bestuur
Centrum voor Lokaal Bestuur • 1 December 2009

De Tweede Kamerfractie van de PvdA wil geld beschikbaar stellen voor natuur en landschap. Kwaliteit en diversiteit moeten meer voorop komen te staan en bovendien is er een duidelijke visie op natuurbeheer nodig. Dit document geeft deze visie weer in een puntenplan.

Bestanden