Evenement

Grip op de begroting

Centrum voor Lokaal Bestuur

Het nieuwe politieke seizoen is van start en dat betekent dat de begrotingsbehandeling met rasse schreden nadert. In de begroting staat welke plannen gemeenten het komende jaar hebben, wat die plannen kosten en wat de inkomsten zijn. Daarbij is het vizier ook op de toekomst gericht. En dat leidt vaak tot dikke stapels papier, die lastig te doorgronden zijn. Hoe lees je een begroting? Welke ruimte heb je als raadslid nog om kaders bij te stellen (die zijn immers al gesteld in het voorjaar, met de kadernota)? En hoe oefen je invloed uit als je in de oppositie zit?

Om je hierbij te helpen organiseert het CLB met Arie Teeuw, de workshop 'Grip op de begroting' voor raadsleden en commissieleden/fractieopvolgers/duo-raadsleden. Tijdens de workshop frissen we op hoe het ook alweer zit met de begroting en de begrotingsbehandeling en daarnaast is er genoeg ruimte om vragen te stellen en met en van elkaar te leren.