Evenement

Vragenuur waterschapsfinanciën

Centrum voor Lokaal Bestuur
Centrum voor Lokaal Bestuur

Welke mogelijkheden heb je als AB'er om te sturen in de kadernota? Hoe kun je het kwijtscheldingsbeleid socialer maken? Of heb je andere vragen over de waterschapsfinanciën? Kom dan naar dit vragenuur! Simon Deurloo (DB'er in Amstel, Gooi en Vecht met financiën in portefeuille) verzorgt de inleiding, daarna is er ruimte om vragen te stellen.