Evenement

In gesprek over de gesloten instellingen jeugdzorg

Centrum voor Lokaal Bestuur

In de media verschijnen de laatste jaren nogal wat artikelen over de gesloten jeugdzorg. Slechte prestaties van de instellingen, jongeren die er slechter uitkomen dan dat ze erin gaan. De traumatische ervaringen van het isoleren. In vergelijking met de rest van Europa een groot aantal jongeren dat gesloten zit. Financiële problemen bij gemeenten om deze dure plekken te bekostigen.

Ondanks deze aandacht in de media zijn gesloten instellingen vaak een ‘black box’ voor de gemeenten. We weten niet wat er binnen de muren gebeurt en hebben weinig contact met ze. We werken met de jongeren voordat ze naar een gesloten inrichting gaan en ook als ze terugkomen. Toch is er weinig contact/aansluiting.

Hoe krijgen we zicht op de kwaliteit van zorg in de gesloten instellingen? Hoe zorgen we voor minder opnames door de voorkant goed in te richten? Hoe zorgen we voor een natraject als kinderen weer terugkomen? Durven we de ambitie uit te spreken dat we terug willen naar 0 kinderen in een gesloten inrichting? En kijkend naar de financiële kant: hoe kunnen we de aanbesteding anders inrichten en hoe gaan we om met de extra gelden vanuit het Rijk? 

Daarover gaan we in gesprek tijdens de bijeenkomst over gesloten instellingen, met Gijsbert van Iterson Scholten (gemeenteraadslid Alkmaar), Songül Mutluer (wethouder Zaanstad) en Attje Kuiken (Tweede Kamerlid).