Evenement

Festival van het Binnenlands Bestuur en Wibautlezing

Centrum voor Lokaal Bestuur
Centrum voor Lokaal Bestuur

We leven in bijzondere tijden met onvoorspelbare internationale ontwikkelingen. Aan de vooravond van hele bijzondere verkiezingen waarmee we het post-Rutte tijdperk inluiden.

Het Centrum voor Lokaal Bestuur houdt zaterdag 9 december het 20e Festival van het Binnenlands Bestuur in de Burcht. Tijdens het Festival gaan we met elkaar in gesprek over de stand van het land en over oplossingen die ons vooruit helpen.

Wibautlezing

We beginnen het Festival met de Wibautlezing, deze keer uitgesproken door scheidend CLB-voorzitter Leen Verbeek. In zijn rol als President van het Congres van Lokale en Regionale overheden van de Raad van Europa zag hij met eigen ogen de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne. Hij zag bovendien de waarde en betekenis van het lokaal bestuur in het hervatten van het dagelijkse leven in dorpen en steden in oorlogstijd.

Zijn centrale vraag is: hoe belangrijk is het dat de overheid zijn taken doorzet, ook als je stad en het land in puin ligt? Om het antwoord op die vraag te vinden, verbindt Verbeek zijn ervaring in Oekraïne met het concept van de ‘horizontale overheid’; een overheid waarbij bestuurslagen met elkaar samenwerken vanuit gelijkwaardigheid in plaats vanuit ongelijkheid. Een overheid zonder centraal bestuur dat opdrachten ter uitvoering geeft aan lagere overheden en dat standaard doet zonder voldoende budget mee te geven.

Kati Piri, Tweede Kamerlid en woordvoerder buitenlandse zaken, geeft een eerste reflectie op de Wibautlezing. Natuurlijk is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de inhoud van de Wibautlezing.

In het spoor van de De atlas van afgehaakt Nederland

In het middagdeel volgen we het spoor van ‘Afgehaakt Nederland’.

Het onderzoek van Josse de Voogd en René Cuperus deed vorig jaar veel stof opwaaien. Een schurende lijn van onbehagen loopt door Nederland. We zijn steeds meer een verdeeld land geworden dat door hoogopgeleiden wordt gerund. Een land van hoogopgeleiden versus de rest. Waar mensen aan de knoppen zitten en voor wie die knoppen ook werken tegenover mensen die afhaken. Want waarom zou je je druk maken om een systeem als dat systeem niets doet voor jou?

Het afgelopen jaar zijn we op onderzoek gegaan in Groningen, Tilburg, Helmond en de Achterhoek. Wat troffen wij aan en wat hebben we onderweg geleerd? Projectleider Gert-Jan Leerink neemt ons mee in de lessen die tot nu toe zijn geleerd. Daarna vervolgen wij met twee deelsessies.

1. Samen werkt beter (dus laten we dat dan ook gaan doen)

In een aantal regio’s en stadsdelen hebben problemen zich voor veel inwoners wel heel hoog opgestapeld. Het oplossen daarvan lukt alleen als bewoners, gemeenten, provincie en Rijk samen een langjarig plan maken en bereid zijn dit samen uit te voeren.

Maar hoe doen we dat in een land waar elke bestuurslaag hecht aan haar eigen bevoegdheden en gelijk? In een land waar een aanpak of project al als langjarig geldt wanneer het in amper meer dan een jaar mag worden uitgevoerd. Waar beginnen wij, als PvdA- bestuurders met nieuw perspectief voor de inwoners van deze gebieden?

Met medewerking van: Mary Fiers (Eerste Kamerlid), Anita Pijpelink (kandidaat Tweede Kamerlid), Anneke Perdon (raadslid Midden-Groningen) en Yvonne Turenhout (gedeputeerde Drenthe).

2. Hoe haken we de politiek weer aan?

‘De mensen hier zijn niet afgehaakt, de overheid en de politiek zijn afgehaakt, niemand lijkt echt geïnteresseerd in hoe het leven er hier aan toegaat’. Dat is wat veel mensen onderweg tegen ons hebben gezegd.

Politici maken plannen, ambtenaren rollen beleid uit en iedereen is druk met zijn eigen agenda. Of de mensen voor wie we al die plannen maken ook echt worden geholpen? Daarvan hebben we vaak geen idee. Of zoals Karin Adelmund het ooit treffend omschreef: ‘Sorry, we hebben even geen tijd voor u, want we zijn keihard voor u aan het werk’.

Hoe zorgen we ervoor dat bewoners weer zelf aan het roer komen, en de tekentafels van het stadskantoor naar het huis van de wijk worden verplaatst?

Met medewerking van: M’hamed Yahia (welzijnswerker en eerder raadslid GroenLinks Helmond), Rick van der Zweth (raadslid /fractievoorzitter Utrecht), Eylem Köseoglu (raadslid/fractievoorzitter Zaanstad en kandidaat Tweede Kamerlid) en Ingrid Wolsing (raadslid Montferland).


Programma

 • 09:30 uur - Algemene ledenvergadering met voordracht en benoeming nieuwe voorzitter
 • 10:45 uur - Welkom
 • 11:00 uur - Wibautlezing door Leen Verbeek met een reflectie van Kati Piri
 • 12:00 uur - Afscheid Leen Verbeek en welkom nieuwe voorzitter
 • Lunch
 • 13:00 uur - In het spoor van afgehaakt Nederland
 • 13:30 uur - Deelsessies:
  • Samen werkt beter (dus laten we dat dan ook gaan doen!)
  • Hoe haken we de politiek weer aan?
 • 15:00 uur - Afronding en borrel