Evenement

Netwerkbijeenkomst Omgevingswet

Centrum voor Lokaal Bestuur

Op 21 juni debatteert de Eerste Kamer over het koninklijk besluit inwerkingtreding Omgevingswet. De voorgenomen datum voor inwerkingtreding is 1 januari 2023. PvdA-woordvoerders Ferd Crone en Mary Fiers gaan ter voorbereiding op het debat graag met wethouders en gedeputeerden in gesprek. Welke knelpunten verwachten jullie m.b.t. de inwerkingtreding van de Omgevingswet? Welke aandachtspunten willen jullie Ferd en Mary meegeven? Het gesprek vindt digitaal plaats, via Zoom.