Evenement

Bijeenkomst verkiezingsprogramma's provincies en waterschappen

Centrum voor Lokaal Bestuur
Centrum voor Lokaal Bestuur

Op verzoek van de deelnemers aan de inspiratiedag eind mei organiseert het CLB een digitale vervolgbijeenkomst. Het idee is om nu de verkiezingsprogramma's van provincies en waterschappen in de steigers staan weer bij elkaar te komen. Op 17 september leggen we de programma's naast elkaar, kijken we naar de overeenkomsten, stemmen we de programma's (waar mogelijk) op elkaar af en delen we elkaars beste ideeën.  

Ronde 1: dilemma’s

In de eerste ronde bespreken we de dilemma’s waar de verschillende commissies tegenaan lopen. Over welke onderwerpen of maatregelen bestaat nog twijfel of wordt verschillend gedacht? En hoe gaan de andere commissies daarmee om?

Ronde 2: rode draad

Vervolgens kijken we naar de overeenkomsten en verschillen in de programma’s. Wat is de kern? Valt er een rode draad in alle programma’s te ontwaren? En is het daarbij nuttig om sommige standpunten of plannen op elkaar af te stemmen?

Ronde 3: stemmentrekkers, taal en vorm

En tot slot gaan we het hebben over de stemmentrekkers en de vorm. Een verkiezingsprogramma is immers bedoeld om kiezers over de streep te trekken. Met welke plannen willen de provincies en waterschappen dat doen? Hoe toegankelijk is het conceptprogramma geschreven? En hoe versterken de gekozen beelden de boodschap? Samen met een communicatieprofessional en aan de hand van voorbeelden nemen we alle do’s en don’ts door.