Evenement

Webinar RES PvdA Noord-Holland

Centrum voor Lokaal Bestuur

Dinsdagmiddag 11 mei organiseert de Statenfractie van de PvdA Noord-Holland een webinar over de RES en de inpassing ervan in het landschap. De bijeenkomst start om 15:00 uur en duurt tot circa 16:30 uur.  

Nieuwe huizen, bedrijventerreinen, groen en recreatie, de energietransitie, de komende jaren zal de slag om de ruimte in onze provincie in volle hevigheid losbarsten. Hoe gaan we hier op een goede manier mee om? Als PvdA staan we volledig achter de doelstellingen van de RES'en, maar zoals bij alle grote ruimtelijke  ontwikkelingen hoort het bij de rol van de provincie na te denken over de vraag hoe deze ontwikkeling zo goed mogelijk kan worden ingepast binnen ons landschap. Nu met de oplevering van de RES’en 1.0 belangrijke stappen worden gezet met betrekking tot het beantwoorden van de vraag ‘wat en waar’, lijkt het moment aangebroken om met elkaar nader stil te staan bij de vraag ‘hoe?’.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan bij Sonja Kagie (kagies@noord-holland.nl). Meer informatie vind je op de website van de PvdA Noord-Holland