Handreiking: Werk in 2020

Marianne Kock • 13 September 2020

Iedereen verdient goed en betekenisvol werk en een rechtvaardig inkomen. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot deelname aan de samenleving. Het klinkt ons als muziek in de oren, maar door corona staat werk sterk onder druk. Juist de meest kwetsbare groep op de arbeidsmarkt dreigt hun baan en daarmee hun bestaanszekerheid te verliezen. Om lokaal het verschil te maken stelde het Centrum voor Lokaal Bestuur de handreiking - Werk in 2020 samen.

Files