Iedereen verdient goed en betekenisvol werk en een rechtvaardig inkomen. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot deelname aan de samenleving. Het klinkt ons als muziek in de oren, maar door corona staat werk sterk onder druk. Juist de meest kwetsbare groep op de arbeidsmarkt dreigt hun baan en daarmee hun bestaanszekerheid te verliezen. Om lokaal het verschil te maken stelde het Centrum voor Lokaal Bestuur de handreiking - Werk in 2020 samen.

In de handreiking vind je een vijftal inspirerende en lokale voorbeelden. Met de basisbaan in Groningen van wethouder Carine Bloemhoff, het Rotterdamse scholingsfonds van wethouder Richard Moti, de steun in de rug van sociaal ondernemers in het Haarlem van wethouder Floor Rodunerhet Twents fonds voor vakmanschap van wethouder Arjan Kampman en de afschaf van de bijstand in de Oude IJsselstreek hebben de colleges van B&W - soms al voor de coronacrisis - gekozen voor een sociaal-democratische aanpak van werk.

De initiatieven verschillen van elkaar, maar kennen telkens dezelfde invalshoek: de (scholings)behoefte van werkenden en werkzoekenden staat centraal, de kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt krijgen een steuntje in de rug en iedereen verdient een fatsoenlijk inkomen. Hoe je hier in jouw gemeente invulling aan kan geven, hangt natuurlijk af van de lokale situatie. Voor het CLB staan daarbij wel twee sociaal-democratische uitgangpunten vast: 1. werk moet lonen, dus iedereen krijgt minimaal het minimumloon uitbetaald en 2. dwang werkt niet.

Om je verder op weg te helpen vind je naast deze voorbeelden in de handreiking een breed scala aan schriftelijke vragen en vier voorbeeldmoties. Met de vragen kan je als dat nodig is inzicht krijgen in de lokale situatie. Deze informatie kan dan als basis dienen voor een motie of initiatiefvoorstel.

Natuurlijk is ons overzicht niet alomvattend en zijn er ongetwijfeld nog veel mooie initiatieven om lokaal het verschil te maken. Ben je in jouw gemeente ook bezig met een sociaal-democratische aanpak, kan je daarbij wat hulp gebruiken of heb je nog vragen over de handreiking? We horen het graag. Stuur een mailtje naar clb@pvda.nl of bel ons op 070-2629720 en we zoeken contact.


Afbeelding: Piroschka van de Wouw | ANP