De jeugdzorg wordt gedecentraliseerd. Vanaf 1 januari 2015 is de lokale overheid verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het Centrum voor Lokaal Bestuur heeft een pamflet gemaakt voor PvdA-raadsleden om zich goed te kunnen voorbereiden op deze nieuwe situatie. In het pamflet komen onder meer de volgende punten aan de orde:
- Waar gaat het om bij de jeugdzorg?
- Wie is waar precies voor verantwoordelijk?
- Wat vindt de PvdA belangrijk?
- Wat willen we bereiken, wat willen we voorkomen?
- Tips voor raadsleden
- Wat kun je nu al doen?
Het pamflet is tot stand gekomen met medewerking van de PvdA-wethouders Marieke Moorman (Tilburg), Corrie Noom (Zaanstad), Jasper Ragetlie (Deurne), Ed Wallinga (Enschede) en gedeputeerde Marc Witteman (Flevoland).

Files