Jaarstukken en statuten

Statuten en huishoudelijk reglement

Het CLB heeft eigen statuten en een huishoudelijk reglement. Deze kan je onderstaand downloaden.

Jaarstukken

De jaarstukken worden elk jaar door de leden van het Centrum voor Lokaal Bestuur in november vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. De jaarstukken van de afgelopen jaren kan je inzien via het menu aan de rechterkant. 

Bestanden