Onze leden

Onze leden

Onze leden vertegenwoordigen de PvdA of samenwerkingsverbanden waaraan de PvdA deelneemt. Hierbij gaat het om:

  • Leden van gemeenteraden, wethouders, burgemeesters;
  • Leden van gebiedsgerichte commissies;
  • Leden van Provinciale Staten, gedeputeerden, Commissarissen van de Koning en dijkgraven;
  • Leden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van waterschappen.

Het CLB heeft daarnaast buitengewone leden. Buitengewone leden zijn oud-bestuurders of oud-volksvertegenwoordigers of kandidaten van een kieslijst.

Per 31 december 2020 telde het CLB in totaal 1223 leden. Dit aantal is als volgt onder te verdelen:

  2010 31-12-2014 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021
Leden gebiedsgerichte
commissies (incl. DB
leden en voorzitters)
164 49 40 41 41
Raadsleden 1372 924 661 675 657
Wethouders 243 142 107 124 115
Burgemeesters
(incl. waarnemers)
112 92 66 67 66
Statenleden 110 104 53 53 53
Gedeputeerden 20 14 11 10 12
CdK's 3 3 3 3 3
Waterschappen
(AB en DB)
60 58 49 49 49
Buitengewone leden 42 136 213 201 205
Totaal 2112 1521 1203 1223 1201