Onze leden

Onze leden

Onze leden vertegenwoordigen de PvdA of samenwerkingsverbanden waaraan de PvdA deelneemt. Hierbij gaat het om:

  • Leden van gemeenteraden, wethouders, burgemeesters;
  • Leden van gebiedsgerichte commissies;
  • Leden van Provinciale Staten, gedeputeerden, Commissarissen van de Koning en dijkgraven;
  • Leden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van waterschappen.

Het CLB heeft daarnaast buitengewone leden. Buitengewone leden zijn oud-bestuurders of oud-volksvertegenwoordigers of kandidaten van een kieslijst.

Per 31 december 2023 telde het CLB in totaal 1203 leden. Dit aantal is als volgt onder te verdelen:

  2010 31-12-2014 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023
Leden stadsdeelcommissies A'dam en wijkraden R'dam (incl. DB
leden en voorzitters)
164 49 41 41 44 43
Raadsleden 1372 924 675 657 675 662
Wethouders 243 142 124 115 134 130
Burgemeesters
(incl. waarnemers)
112 92 67 66 63 50
Statenleden 110 104 53 53 53 48
Gedeputeerden 20 14 10 12 12 8
CdK's 3 3 3 3 3 3
Waterschappen
(AB, DB en dijkgraven)
60 58 49 49 48 55
Buitengewone leden 42 136 201 205 217 212
Totaal 2112 1521 1223 1201 1249 1203