Onze leden

Onze leden

Onze leden vertegenwoordigen de PvdA of samenwerkingsverbanden waaraan de PvdA deelneemt. Hierbij gaat het om:

  • Leden van gemeenteraden, wethouders, burgemeesters;
  • Leden van gebiedsgerichte commissies;
  • Leden van Provinciale Staten, gedeputeerden, Commissarissen van de Koning en dijkgraven;
  • Leden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van waterschappen.

Het CLB heeft daarnaast buitengewone leden. Buitengewone leden zijn oud-bestuurders of oud-volksvertegenwoordigers of kandidaten van een kieslijst.

Per 31 december 2020 telde het CLB in totaal 1223 leden. Dit aantal is als volgt onder te verdelen:

  2010 31-12-2014 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020
Leden gebiedsgerichte
commissies (incl. DB
leden en voorzitters)
164 49 43 40 41
Raadsleden 1372 924 688 661 675
Wethouders 243 142 115 107 124
Burgemeesters
(incl. waarnemers)
112 92 75 66 67
Statenleden 110 104 61 53 53
Gedeputeerden 20 14 7 11 10
CdK's 3 3 2 3 3
Waterschappen
(AB en DB)
60 58 49 49 49
Buitengewone leden 42 136 209 213 201
Totaal 2112 1521 1249 1203 1223