Trainingen op maat

Trainingen op maat

Elke fractie kent wel een moment voor (her)bezinning. Doen wij de goede dingen? Maken we de juiste keuzes? Hoe is onze onderlinge samenwerking en die met de andere partijen? Wat is een goede oppositiestrategie? Hoe is ons contact met de kiezers? En welke plannen willen we per se nog gerealiseerd hebben voor de volgende raadsverkiezingen?

In elke fractie spelen andere vragen. Daarom heeft het CLB een trainingsaanbod op maat. Als fractie formuleer je een aanvraag voor een training. Na een intakegesprek met een medewerker van het CLB kiezen we een trainer uit onze pool van ervaren trainers. Hij of zij bereidt in overleg met de contactpersoon van de fractie de training voor. Bestuursleden, actieve leden en fractievolgers kunnen allemaal meedoen.

Mogelijke onderwerpen voor trainingen zijn: 

  • waardengedreven en herkenbare 'rode' politiek bedrijven;
  • (fr)actieplan maken;
  • oppositiestrategie;
  • onderlinge communicatie;
  • startbijeenkomst voor een nieuwe fractie;
  • mid-term evaluatie: de stand van zaken halverwege de termijn, wat gaat goed, wat wil je anders doen;
  • samenwerken;
  • effectief vergaderen;
  • omgang met spanningen in de fractie;
  • hoe verder na een afsplitsing.

Ook voor nieuwe fracties (na herindelingsverkiezingen) hebben we een speciaal trainingsaanbod.

Voorwaarde voor een fractietraining is dat de hele fractie (inclusief de schil er omheen) mee wil doen. Wil je ook een fractietraining volgen? Neem dan contact op met het CLB, clb@pvda.nl / 070-2629720.