Evenement

Vragenuur jeugdzorg

Centrum voor Lokaal Bestuur
Centrum voor Lokaal Bestuur

Als PvdA'ers willen we dat kinderen die jeugdzorg nodig hebben, snel de goede en juiste zorg krijgen. De jeugdzorg staat de afgelopen jaren fors onder druk, met grote financiële tekorten en lange wachtlijsten. In 2023 werd de hervormingsagenda jeugd gesloten. Wat betekent dat voor de jeugdzorg? Hoe kan jij als raadslid lokaal goede jeugdzorg voor elkaar boksen? Daarover gaat het vragenuur jeugdzorg met Marieke van Bijnen (wethouder Pijnacker-Nootdorp).