Evenement

Werkbezoek voor wethouders: jeugdbescherming Brabant

Centrum voor Lokaal Bestuur
Centrum voor Lokaal Bestuur

We willen allemaal het goede voor onze jeugd en tegelijkertijd is dat de grootste uitdaging waar we voor staan in onze gemeenten. Heb jij nog vertrouwen in de hervormingsagenda jeugd? Met welke dilemma’s heb je te maken in de jeugdzorg? Wat werkt in de jeugdbescherming en wat niet? En wie heb je allemaal nodig om een volgende stap in de transitie te zetten?

We nodigen je van harte uit om over deze en andere thema’s in gesprek te gaan tijdens het werkbezoek jeugdzorg op vrijdag 17 maart van 10:00-12:00 uur in Den Bosch. Wat moet er beter en waar liggen de kansen? We kunnen dat niet alleen vanuit het lokale bestuur. Daarom zijn we ook heel blij met de betrokkenheid van Rinda den Besten en Loes Ypma. Rinda is bestuurder van Jeugdbescherming Brabant en oud-wethouder Utrecht. Loes is onder andere voorzitter van de branchevereniging kinderopvang, oud-wethouder en -Tweede Kamerlid en in de PvdA een van de trekkers van de werkgroep zorg.

Het precieze programma en de locatie volgen binnenkort.