Evenement

Projectgroep Afgehaakt Nederland

Centrum voor Lokaal Bestuur

De eind vorig jaar verschenen Atlas van afgehaakt Nederland brengt met geografische precisie in kaart wat we eigenlijk al wel wisten: er loopt een schurende lijn van onbehagen door Nederland. Nederland is steeds meer een verdeeld land, dat wordt gerund door hoogopgeleiden versus de rest. Die rest heeft niet alleen minder te verteren en een lagere opleiding, maar voelt zich vooral buitengesloten, ongezonder, eenzamer en mist sterke netwerken. Die rest woont in probleemwijken van grote steden, op het krimpende platteland en in middelgrote gemeenten waar de industrie verdween. Dat alles vertaalt zich onder andere in een lage opkomst en populistisch stemgedrag bij verkiezingen.  

De komende tijd gaat een CLB-projectgroep met mensen van binnen en buiten de partij onderzoeken hoe deze trend gekeerd kan worden. Het tegengaan van tweedeling zien we immers een van de belangrijkste kernopdrachten van de sociaal-democratie.