Evenement

Algemene ledenvergadering

Centrum voor Lokaal Bestuur
Centrum voor Lokaal Bestuur

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van het Centrum voor Lokaal Bestuur vindt dit jaar digitaal plaats op zaterdag 26 november van 10:00-11:30 uur. De stukken volgen per mail. De volgende punten staan op de agenda:

  1. Opening en mededelingen;
  2. Vaststelling verslag ALV 2021 (bijlage);
  3. Vaststelling jaarverslag 2021 (bijlage);
  4. Vaststelling financieel jaarverslag 2021 en verslag van de kascommissie;
  5. Benoeming van de kascommissie ten behoeve van de controle jaarrekening 2022;
  6. Vaststelling jaarplan 2023 (bijlage);
  7. Vaststelling begroting 2023 (bijlage);
  8. Rondvraag

Heb je je aangemeld voor de ALV, maar geen vergaderlink ontvangen? Mail dan naar skuilman@pvda.nl