Evenement

Algemene ledenvergadering

Centrum voor Lokaal Bestuur

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van het Centrum voor Lokaal Bestuur vindt dit jaar digitaal plaats op zaterdag 26 november van 10:00-11:30 uur. De stukken volgen per mail. De volgende punten staan op de agenda:

  1. Opening en mededelingen;
  2. Vaststelling verslag ALV 2021 (bijlage);
  3. Vaststelling jaarverslag 2021 (bijlage);
  4. Vaststelling financieel jaarverslag 2021 en verslag van de kascommissie;
  5. Benoeming van de kascommissie ten behoeve van de controle jaarrekening 2022;
  6. Vaststelling jaarplan 2023 (bijlage);
  7. Vaststelling begroting 2023 (bijlage);
  8. Rondvraag

Heb je je aangemeld voor de ALV, maar geen vergaderlink ontvangen? Mail dan naar skuilman@pvda.nl