Tijdens de Algemene Ledenvergadering in november 2022 worden de volgende stukken vastgesteld:

  • Jaarverslag 2021 (inclusief een verslag van de uitgeoefende activiteiten)
  • Jaarprogramma 2023 (inclusief de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan)
  • Jaarrekening 2021
  • Begroting 2023

Onderstaand zijn het concept-jaarverslag 2021 en de concept-jaarrekening 2021 alvast in te zien.

Files