Evenement

Gedeputeerdenoverleg MIRT

Centrum voor Lokaal Bestuur
Centrum voor Lokaal Bestuur

Digitaal gedeputeerdenoverleg met Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).