Evenement

Inspiratiedag Provinciale Staten en waterschappen

Centrum voor Lokaal Bestuur
Centrum voor Lokaal Bestuur

Het voelt net na de gemeenteraadsverkiezingen en met de oorlog in Oekraïne misschien heel ver weg, maar over iets minder dan een jaar zijn alweer de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. En dat betekent met het schrijven van de verkiezingsprogramma’s en vinden van geschikte kandidaten werk aan de winkel. Daarom nodigen we je op zaterdag 21 mei uit om samen met ons, partijgenoten, verschillende wetenschappelijke experts en maatschappelijke denkers de beste ideeën voor de verkiezingsprogramma’s uit te wisselen.

We trappen af met de presentatie van de nieuwe sociaal-democratische agenda voor het middenbestuur. Hoewel de provincies en waterschappen voor de buitenstaander misschien een ver-van-hun-bed-show zijn, is het middenbestuur de komende decennia de bestuurslaag waar de politieke strijd gevoerd gaat worden.

Samen met gedeputeerden Jop Fackeldey, Anne Koning, Peter Kerris, Statenleden Gert-Jan Leerink, Hetty Janssen, Julie d'Hondt en partijvoorzitter Esther Mirjam Sent en de aanwezigen bespreken we het essay De mens terug in het middenbestuur de uitdagingen van het middenbestuur en formuleren we het sociaal-democatische antwoord op deze opgaven. In het middagprogramma duiken we met vier workshops in twee ronden nog meer de diepte in.

Het volledige programma:     

10:00 – 10:25 Ontvangst met koffie en thee
10:25 – 10:30  Welkom door CLB-bestuurslid Constantijn Jansen op de Haar
10:30 – 11:30 

Presentatie essay middenbestuur 

  • Introductie door Jop Fackeldey (voorzitter van projectgroep) 
  • Rondetafelgesprek met leden projectgroep: Anne Koning, Julie d’Hondt en Hetty Janssen 
  • Reflectie van Esther-Mirjam Sent 
  • Discussie met de zaal 
11:30 – 12:15 Lunch
12:15 – 13:15

 Eerste workshopronde

 

  • Tegengaan van de tweedeling in stad en dorp met basisvoorzieningenniveau voor iedereen met Hamit Karakus, Vera Tax en Klaske Piebenga 
  • Participatie sleutel tot draagvlak van de energietransitie met Jop Fackeldey, Julie d’Hondt en Eva Rovers 
13:15 – 14:00 Oplossingen voor de stikstofcrisis en de toekomst van voedselzekerheid met emeritus hoogleraar Rudy Rabbinge (en reflectie van gedeputeerde Anita Pijpelink)
14:00 – 14:10  Koffiepauze
14:10 – 15:10

Tweede workshopronde 

  • Afscheid van ongebreidelde groei en gezonde leefomgeving op één met Constantijn Jansen op de Haar, Jeroen Olthof en Roel Berghuis 
  • Scherpe keuzes om schaarse ruimte in te delen Maarten Koreman, Peter Kerris, Anne Koning en Hetty Janssen 
15:10 – 15:30 Plenaire afsluiting door Constantijn Jansen op de Haar