In gesprek over de gesloten instellingen jeugdzorg

Centrum voor Lokaal Bestuur • 1 Oktober 2021

In de media verschijnen de laatste jaren nogal wat artikelen over de gesloten jeugdzorg. Van instellingen die slecht presteren tot jongeren die er slechter uitkomen dan dat ze erin gaan. In vergelijking met de rest van Europa zit een groot aantal jongeren opgesloten. Los van het feit dat isoleren vaak traumatisch is zorgen de dure plekken van deze gesloten instellingen (GI) ook voor financiële problemen bij gemeenten.

Ondanks deze media-aandacht zijn gesloten instellingen vaak een ‘black box’ voor de gemeenten. We werken met de jongeren, voordat ze naar een GI gaan en ook als ze terugkomen. Toch is er weinig contact en aansluiting. We weten daardoor niet wat er binnen de muren gebeurt.

Hoe krijgen we zicht op de kwaliteit van zorg in de gesloten instellingen? Hoe zorgen we voor minder opnames door de voorkant goed in te richten? Hoe zorgen we voor een natraject als kinderen weer terugkomen? Durven we de ambitie uit te spreken dat we terug willen naar 0 kinderen in een GI? En kijkend naar de financiële kant: hoe kunnen we de aanbesteding anders inrichten en hoe gaan we om met de extra gelden vanuit het Rijk? 

Daarover gaan we in gesprek tijdens de bijeenkomst over gesloten instellingen, met Gijsbert van Iterson Scholten (gemeenteraadslid Alkmaar), Songül Mutluer (wethouder Zaanstad) en Attje Kuiken (Tweede Kamerlid).