Evenement

Algemene ledenvergadering

Centrum voor Lokaal Bestuur

Op zaterdag 27 november is de jaarlijkse algemene ledenvergadering van het CLB. De ledenvergadering vindt plaats voor aanvang van het Festival van het Binnenlands Bestuur.

De agenda is als volgt:

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststelling verslag ALV 2020
  3. Benoeming bestuursleden
  4. Vaststelling jaarverslag 2020
  5. Vaststelling financieel jaarverslag 2020 en verslag van de kascommissie
  6. Benoeming van de kascommissie ten behoeve van de controle jaarrekening 2021
  7. Vaststelling jaarplan 2022
  8. Vaststelling begroting 2022
  9. Rondvraag

CLB leden kunnen de stukken voor de vergadering vinden op het besloten gedeelte