Dashboard

Leden homepage

Ingediend door @username op 17 feb 2021time
Dashboard

Wat we doen

Ingediend door @username op 16 dec 2020time

Wat we doen

Het Centrum voor Lokaal Bestuur is de bestuurdersvereniging van de PvdA. Alle PvdA-volksvertegenwoordigers en bestuurders in de gemeenten, provincies en waterschappen zijn lid van het CLB. Als netwerkorganisatie brengen we onze leden met elkaar en met onze landelijke en Europese politici in contact en organiseren we inhoudelijke bijeenkomsten waar ze hun kennis en ervaringen kunnen delen. Met de nieuwsbrief Lokaal Bestuur, inhoudelijk advies, praktijkgericht onderzoek en het ontwikkelen van sociaal-democratische standpunten over urgente lokale en regionale thema’s voorzien we onze leden van relevante informatie en helpen we hen om het PvdA-geluid in de gemeenteraad, Statenzaal en in het waterschap uit te dragen.

Zeker zijn van de kracht van lokale politiek 

 

Als volksvertegenwoordiger heb je een aantal belangrijke instrumenten tot je beschikking: het stellen van schriftelijke vragen, waarmee je kunt onderzoeken en agenderen; het maken van moties om de besluitvorming te beïnvloeden en in te kleuren; en het ontwikkelen van initiatiefvoorstellen. In de motiebank vind je relevante voorbeelden uit andere gemeenten en kun je je eigen moties of schriftelijke vragen uploaden om je collega’s elders te helpen in gemeente, provincie of het waterschap.

Om gebruik te maken van de motiebank en de nieuwste moties te bekijken of te delen, kan je hier inloggen.

Naar de Motiebank

Netwerken

 

Binnen onze inhoudelijke en functionele netwerken brengen wij onze leden in contact met elkaar en met de belangrijke woordvoerders uit andere bestuurslagen en de landelijke politiek. Of het nu gaat om standpunten over landbouw & natuur, de jeugdzorg, de financiële positie van de lagere overheden, of uitwisselingen tussen fractievoorzitters en tussen jonge politici: door onderling ervaringen en kennis te delen, kunnen onze leden overal in het land de sociaal-democratische idealen realiseren. Veel netwerken versterken hun onderling contact in eigen appgroepen. Voor meer informatie over de beschikbare netwerken voor jouw functie kan je contact met ons opnemen. 

Contact

Scholing

 

Het Centrum voor Lokaal Bestuur verzorgt inhoudelijke verdiepingsbijeenkomsten voor onze (aspirant)-leden. Om zo goed mogelijk aan je politieke functie te beginnen, neem je als kandidaatsraadslid deel aan de Schaperleergang en volg je als je eenmaal gekozen bent of aan de slag gaat als commissielid de Wibautleergang. Voor de andere politieke functies hebben we vergelijkbare trainingen ontwikkeld. 

Ook tijdens je termijn blijven we je ondersteunen met inhoudelijke vakscholen en inspiratiebijeenkomsten die voor elke functie worden aangeboden. Deels gebeurt dat regionaal, deels landelijk en deels digitaal. In de agenda vind je de komende bijeenkomsten. 

Agenda

Trainingen op maat

 

Elke fractie kent wel een moment voor (her)bezinning. Doen wij de goede dingen? Maken we de juiste keuzes? Hoe is onze onderlinge samenwerking en die met de andere partijen? Wat is een goede oppositiestrategie? Hoe is ons contact met de kiezers? En welke plannen willen we per se nog gerealiseerd hebben voor de volgende raadsverkiezingen?

Het kunnen zomaar wat vragen zijn waar je als fractie in de periode van 4 jaar tegen aan loopt. Tegelijkertijd kent elke fractie haar eigen dynamiek en dilemma’s. Daarom heeft het CLB een trainingsaanbod op maat. Afhankelijk van jullie vraag en behoefte kan er een aanbod worden ontwikkeld.

Meer informatie

Dashboard

Wie we zijn

Ingediend door @username op 20 nov 2020time

Wie we zijn

Het Centrum voor Lokaal Bestuur is de bestuurdersvereniging van de PvdA. Alle PvdA-volksvertegenwoordigers en bestuurders in de gemeenten, provincies en waterschappen zijn lid van het CLB. Als netwerkorganisatie brengen we onze leden met elkaar en met onze landelijke en Europese politici in contact en organiseren we inhoudelijke bijeenkomsten waar ze hun kennis en ervaringen kunnen delen. Met de nieuwsbrief Lokaal Bestuur, inhoudelijk advies, praktijkgericht onderzoek en het ontwikkelen van sociaal-democratische standpunten over urgente lokale en regionale thema’s voorzien we onze leden van relevante informatie en helpen we hen om het PvdA-geluid in de gemeenteraad, Statenzaal en in het waterschap uit te dragen.

 

Onze leden

 

Iedereen die namens de PvdA lokaal, provinciaal en in het waterschap als volksvertegenwoordiger of bestuurder actief is, wordt automatisch lid van het Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB). Ook PvdA’ers die actief zijn in een lokaal samenwerkingsverband zijn lid. Verder kan je als oud-bestuurder, oud-politicus, fractieopvolger/commissielid of kandidaat op een kieslijst bijzonder lid worden. 

Onze leden

Onze medewerkers

 

Het CLB kent een kleine professionele staf. Een overzicht van de medewerkers en hun contactgegevens vind je onderstaand. Medewerkers van het CLB, inclusief de secretaris/directeur, worden beloond volgens de cao ‘PvdA en neveninstellingen’. 

Portret Jacqueline

Jacqueline Kalk

Secretaris/Directeur van het CLB

06 51691177

jkalk@pvda.nl

Portret Jan Erik

Jan Erik Keman

Hoofdredacteur van Lokaal Bestuur & communicatie

06 38745142

jekeman@pvda.nl

Portret Sofie

Sofie Kuilman

Allround medewerker

06 21446699

skuilman@pvda.nl

Marianne Kock


Marianne Kock

Projectmedewerker

06 30415951

mkock@pvda.nl

GJ


Gert-Jan Leerink

Projectmedewerker

06 51106878

gjleerink@pvda.nl

Ons bestuur

 

Het Centrum voor Lokaal Bestuur is een vereniging met een bestuur. De voorzitter wordt intern gekozen. Het bestuur heeft adviserende leden: een vertegenwoordiger vanuit het partijbestuur van de PvdA en de directeur van het CLB. De functie van bestuurslid is een onbezoldigde functie. 

De voorzitter van het CLB is adviserend lid van het partijbestuur.

 

leen

Leen Verbeek

Voorzitter

Commissaris van de Koning Flevoland

Yusuf

Yusuf Celik

Penningmeester

Fractievoorzitter in Tilburg

Jansen

Constantijn Jansen op de Haar

Bestuurslid

DB-lid in Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Portret Joyce Langenacker


Joyce Langenacker

Bestuurslid

Burgemeester van Ouder-Amstel

Portret Ralph van Hertum


Ralph van Hertum

Bestuurslid

Provinciale Statenlid in Zeeland

Portret Wanda Ottens


Wanda Ottens

Bestuurslid

Fractievoorzitter in Heerenveen

Portret Wilma de Boer


Wilma de Boer-Leijsma

Bestuurslid

Wethouder in Eemnes

Helene

Hélène Oppatja

Adviserend lid 

Vice-voorzitter van de PvdA

ANBI

 

Het Centrum voor Lokaal Bestuur is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Alle jaarverslagen, jaarrekeningen, begrotingen en jaarprogramma's vanaf 2016 zijn raadpleegbaar via onze website, evenals de statuten en het huishoudelijk reglement. De jaarstukken worden door de ALV vastgesteld.

Jaarstukken

Klachtenregeling

 

Het CLB moet voor alle leden een veilige omgeving zijn. In het CLB is geen plaats voor discriminatie, (seksuele) intimidatie, uitsluiting of andere ongewenste omgangsvormen. Daar handelen we naar, daar spreken we ons over uit, en dat lossen we op. Dit geldt voor iedereen binnen het CLB: voor werknemers, volksvertegenwoordigers, bestuurders en buitengewone leden. Als er sprake is van ongewenst gedrag of schending van integriteit dan wordt daar actie op ondernomen. Iedere melding wordt op gedegen wijze afgehandeld. Voor klachten kun je ons (via clb@pvda.nl) of de  vertrouwenspersonen van de PvdA (via vertrouwenspersoon@pvda.nl) benaderen. 

 

Uitleg klachtenregeling

Reglement klachtenregeling 

Dashboard

Homepage

Ingediend door @username op 18 nov 2020time

Zeker zijn 

Van de kracht van lokale politiek

Vrijheid van onderwijs misbruikt om leerlingen te weren

Formatie hoeft lokale campagne niet te dominere

Gentrificatie is niet altijd verkeerd, maar de sloop van sociale huurwoningen is dat wel

Agenda
binnen de community

23 okt '21 10:00 - 12:00 (CEST)
23 okt '21 12:00 - 17:00 (CEST)
30 okt '21 10:00 - 12:00 (CEST)
5 nov '21 09:30 - 10:30 (CEST)

Het Centrum voor Lokaal Bestuur


Het Centrum voor Lokaal Bestuur is de bestuurdersvereniging van de PvdA. Alle PvdA-volksvertegenwoordigers en bestuurders in de gemeenten, provincies en waterschappen zijn lid van het CLB. 

Wat we doen

Buitengewoon lidmaatschap

Oud-politici en kandidaat-politici kunnen bijzonder lid worden en deelnemen aan veel van onze activiteiten. 

Buitengewoon lid worden

Nieuwsbrief Lokaal Bestuur

Op de hoogte blijven van onze artikelen? Meld je dan aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief Lokaal Bestuur.

Aanmelden