In Memoriam Ties Stam

Martine Berends • 26 Maart 2021

Ties Na een korte maar heftige ziekteperiode overleed op 16 maart onze fractievoorzitter Ties Stam op 68-jarige leeftijd. Ties stond nog vol in het leven. Tot een maand voor zijn overlijden was hij nog druk voor de raad en de partij en dat deed hij op zijn eigen, kenmerkende manier.

Ties was van oorsprong een Rotterdammer. Hij en zijn vrouw verhuisden begin deze eeuw van Rotterdam naar Apeldoorn. Ties was al actief voor de PvdA in Rotterdam en hij meldde zich direct bij het toenmalige Apeldoornse bestuur van de PvdA. In 2006 nam hij namens de partij zitting in de gemeenteraad. Met tomeloze inzet, vasthoudendheid en vooral met een groot sociaal-democratisch hart heeft hij sinds die tijd bijgedragen om Apeldoorn mooier en beter gemaakt.

Ties was een eigenwijs gemeenteraadslid met een scherp oog voor hoe zwaar mensen het kunnen hebben. Hij had een duidelijk idee hoe we het in Apeldoorn minder zwaar voor de mensen zouden kunnen maken. Vanuit deze gedachte hadden zowel armoedebeleid als werk en inkomen zijn bijzondere aandacht.

Sociale woningbouw was ook een onderwerp waar hij zich enorm voor heeft ingezet. In 2018 schreef hij een initiatiefvoorstel over een eerlijke verdeling van sociale woningbouw en de vrije sector. Dat dit voorstel niet werd aangenomen door de raad, was voor hem onbegrijpelijk. Het strookte domweg niet met zijn idee van wat rechtvaardig is en wat niet. Ties vond dat er in Apeldoorn te veel dure woningen werden gebouwd en er te weinig werd gedaan aan sociale woningbouw.

Tot op het allerlaatst bleef hij dit onderwerp aankaarten. Onvermoeibaar was hij. Tegelijkertijd was Ties ook in staat te relativeren. Juist dat was zo mooi aan hem. Gedreven en vasthoudend, maar ook open en vriendelijk. Ties kon getypeerd worden als een rustig, bescheiden man.

Dat was hij zeker, maar hij was ook het bewijs dat bescheidenheid iets anders is dan kleurloosheid of onuitgesprokenheid. In zijn rustige, Rotterdamse tongval maakte Ties altijd heel helder wie hij was: een man die pal stond voor mensen die in de knel zitten. Zijn rechtvaardigheidsgevoel zorgde ervoor dat hij juist voor die mensen altijd een luisterend oor had. Had Ties besloten dat jouw probleem moest worden aangepakt, dan zorgde hij daar ook voor. Overigens, als hij vond dat je een beetje zeurde, dan liet hij dat ook merken. Duidelijkheid, dat vond hij belangrijk.

Zijn aanpak en stijl werden gezien en gewaardeerd, dat blijkt onder andere uit de titel die hij in 2017 van het Apeldoornse radioprogramma ‘In de Wandelgangen’ kreeg. Hij werd toen uitgeroepen tot  ‘Beste politicus van de Apeldoornse gemeenteraad’. Het juryrapport roemde zijn kracht om ingewikkelde vraagstukken in begrijpelijke taal uit te leggen.

Ties was gul in het delen van zijn ervaring als raadslid. Als er vanuit de gemeenteraad een gastdocent politiek of een politieke debatcoach werd gezocht, stond hij altijd klaar. De kinderen en jongeren hingen altijd aan zijn lippen. Het debatteam van het Apeldoornse Christelijk Lyceum drong onder Ties’ leiding zelfs door tot het landelijke scholierendebat.

Sinds 2018 was Ties fractievoorzitter. Hij pakte deze rol heel natuurlijk op. Hij gaf de nieuwe raadsleden en -volgers debattraining, zodat ze beslagen ten ijs zouden komen. Binnen de fractie gaf hij de leden de ruimte om dingen op hun eigen manier te doen. Hij gaf hen vertrouwen en stond altijd achter zijn fractie.

Dat is tekenend voor de mens die Ties was. In alles wat hij deed, zag je de mens Ties. Een warm, humorvol, bescheiden, betrokken en standvastig mens. Dat zijn precies de eigenschappen die van hem een gewaardeerd en doeltreffende politicus maakten. We gaan een deskundig en ervaren raadslid met een sociaal-democratisch hart missen.

 

Martine Berends