Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB
 • Overig PvdA Natuur- en landschapspuntenplan

  1 december 2009

  De Tweede Kamerfractie van de PvdA wil geld beschikbaar stellen voor natuur en landschap. Kwaliteit en diversiteit moeten meer voorop komen te staan en bovendien is er een duidelijke visie op natuurbeheer nodig. Dit document geeft deze visie weer in een puntenplan.

  Lees meer
 • Overig Aandacht voor aanbesteden: goed besteed?

  1 april 2009

  De brochure “Aandacht voor aanbesteden: goed besteed?” van de PvdA eurodelegatie biedt concrete suggesties om sociale politiek te bedrijven via het aanbesteden. Het bevat onder andere een stappenplan en voorbeelden uit de praktijk.

  Lees meer
 • Wibautlezing Wibautlezing elf - De partij van de...

  5 april 2008

  De Elfde Wibautlezing werd op zaterdag 5 april 2008 uitgesproken door Paul Kalma, Twee Kamderlid en oud-directeur van de Wiardi Beckman Stichting, tijdens het Festival van het Binnenlands Bestuur te Arnhem. Zijn thema was: 'De partij van de ...?'Over Arbeid in onzekere tijden.

  Lees meer
 • Overig De PvdA en overheidsbedrijven. Naar een actief publiek aandeelhouderschap

  1 januari 2007
  Margriet Visser

  De PvdA en overheidsbedrijven Naar een actief publiek aandeelhouderschap In de jaren '90 heeft de overheid veel voormalige nutsbedrijven op afstand gezet. In veel gevallen is de overheid wel eigenaar gebleven door middel van het aandeelhouderschap. De aandelen van waterleidingbedrijven, energieleveranciers en bijvoorbeeld ook Schiphol zijn nog steeds exclusief in handen van gemeenten, provincies en het Rijk. Dit betekent dus dat lokale en provinciale politici op een bepaald moment beslissingen zullen moeten nemen over deze bedrijven, ook al is de dagelijkse leiding in handen van het management.

  Lees meer
 • Wibautlezing Wibautlezing 10 Mijn PvdA is nooit af

  11 februari 2006

  De tiende Wibautlezing 'Mijn PvdA is nooit af' is uitgesproken door Ahmed Aboutaleb tijdens het 100 jarig bestaan van de Partij van de Arbeid in 2005 in Amsterdam.

  Lees meer
 • Wibautlezing Wibautlezing 9 Wat staat er op het spel?

  2 oktober 2004

  De negende Wibautlezing 'Wat staat er op het spel, beginselen vanuit gemeentelijke gezichtshoek' is uitgesproken door Joop van den Berg tijdens het Festival van het Binnenlands Bestuur te Utrecht in 2004.

  Lees meer
 • Wibautlezing Wibautlezing 8 De kwaliteit van het bestaan anno 2003

  4 oktober 2003

  De achtste Wibautlezing 'De kwaliteit van het bestaan anno 2003' werd uitgesproken door Margreet de Boer tijdens het Festival van het Binnenlandsbestuur in 2003 te Tilburg.

  Lees meer
 • Wibautlezing Wibautlezing 7 Honderd jaar Koudekerke

  15 februari 2002

  De zevende Wibautlezing 'Honderd jaar Koudekerke' werd uitgesproken door Geert Mak tijdens het Jubileumfestival van het Binnenlands Bestuur in 2002 te Arnhem.

  Lees meer
 • Overig Besturen als Kunst

  1 februari 2002
  Jan de Roos

  Daar zaten ze dan bij elkaar, op Tweede Kerstdag 1901, 's morgens om 10 uur in een onverlicht zaaltje van de Buitensociëteit in Zwolle. Gehuurd voor 5 gulden, want meer mocht het niet kosten. Negentien raadsleden van de SDAP. Ze vonden dat het tijd werd om de eenheid te smeden tegen de boze, kapitalistische buitenwereld. Uit die bijeenkomst van rode raadsleden (allemaal mannen, voor vrouwen was er nog geen plaats aan de bestuurstafel) ontstond de vereniging, die 100 jaar later nog altijd bestaat. Ze heet nu Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB). Jan de Roos, historicus en medewerker van het CLB, heeft de geschiedenis van de bestuurdersorganisatie opgetekend in deze uitgave. Het bevat veel verrassends over de lokale politiek in de afgelopen eeuw. Tevens staan er fraaie portretten in van bekende SDAP-kopstukken, zoals Wibaut, Ankersmit, Tak en Ed Polak.

  Lees meer
 • Wibautlezing Wibautlezing 6 De multiculturele stad als utopia of dystopia

  1 november 2000

  De zesde Wibautlezing 'De multiculturele stad als utopia of dystopia' werd uitgesproken door Godfried Engbersen tijdens het achtste Festival van het Binnenlands Bestuur in 2000 te Apeldoorn.

  Lees meer