Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB
 • Pamfletten De toekomst is aan het middenbestuur

  15 maart 2010

  PvdA bestuurders zijn dienstbaar. Dat betekent dat de eigen positie en de eigen organisatie ondergeschikt is aan het groter maatschappelijk en sociaal-democratische belang. Het betekent ook dat men verplicht is in dynamische en onzekere tijden positie tekiezen en richting te geven, juist vanwege datzelfde belang.

  Lees meer
 • Wibautlezing Wibautlezing 12 - De onzichtbare bouwput

  4 februari 2010

  Wie was Wibaut? Aan u hoef ik dat niet uit te leggen. De eerste sociaaldemocratische wethouder in Amsterdam. De man van de sociale woningbouw. Er zijn hier genoeg mensen in de zaal die meer over Wibaut weten dan ik. Sommigen van u zullen stilletjes in zichzelf die bekende verkiezingsslogan mompelen: WIE BOUWT? WIBAUT.

  Lees meer
 • Pamfletten Eenvoud en Daadkracht

  1 januari 2010

  In het pamflet "Eenvoud en daadkracht" komen de PvdA-wethouders en burgemeester met een aantal plannen om mensen die zorg nodig hebben makkelijker te helpen dan nu mogelijk is. Zo willen zij één loket waar mensen terecht kunnen als zij vragen hebben over bijzondere zorg, speciaal onderwijs, schuldhulpverlening of onderdak. Nu is dat aanbod nog veel te veel versnipperd en verknipt in afzonderlijke regelgeving en gescheiden verantwoordingslijnen.

  Lees meer
 • Overig PvdA Natuur- en landschapspuntenplan

  1 december 2009

  De Tweede Kamerfractie van de PvdA wil geld beschikbaar stellen voor natuur en landschap. Kwaliteit en diversiteit moeten meer voorop komen te staan en bovendien is er een duidelijke visie op natuurbeheer nodig. Dit document geeft deze visie weer in een puntenplan.

  Lees meer
 • Overig Aandacht voor aanbesteden: goed besteed?

  1 april 2009

  De brochure “Aandacht voor aanbesteden: goed besteed?” van de PvdA eurodelegatie biedt concrete suggesties om sociale politiek te bedrijven via het aanbesteden. Het bevat onder andere een stappenplan en voorbeelden uit de praktijk.

  Lees meer
 • Wibautlezing Wibautlezing elf - De partij van de...

  5 april 2008

  De Elfde Wibautlezing werd op zaterdag 5 april 2008 uitgesproken door Paul Kalma, Twee Kamderlid en oud-directeur van de Wiardi Beckman Stichting, tijdens het Festival van het Binnenlands Bestuur te Arnhem. Zijn thema was: 'De partij van de ...?'Over Arbeid in onzekere tijden.

  Lees meer
 • Overig De PvdA en overheidsbedrijven. Naar een actief publiek aandeelhouderschap

  1 januari 2007
  Margriet Visser

  De PvdA en overheidsbedrijven Naar een actief publiek aandeelhouderschap In de jaren '90 heeft de overheid veel voormalige nutsbedrijven op afstand gezet. In veel gevallen is de overheid wel eigenaar gebleven door middel van het aandeelhouderschap. De aandelen van waterleidingbedrijven, energieleveranciers en bijvoorbeeld ook Schiphol zijn nog steeds exclusief in handen van gemeenten, provincies en het Rijk. Dit betekent dus dat lokale en provinciale politici op een bepaald moment beslissingen zullen moeten nemen over deze bedrijven, ook al is de dagelijkse leiding in handen van het management.

  Lees meer
 • Wibautlezing Wibautlezing 10 Mijn PvdA is nooit af

  11 februari 2006

  De tiende Wibautlezing 'Mijn PvdA is nooit af' is uitgesproken door Ahmed Aboutaleb tijdens het 100 jarig bestaan van de Partij van de Arbeid in 2005 in Amsterdam.

  Lees meer
 • Wibautlezing Wibautlezing 9 Wat staat er op het spel?

  2 oktober 2004

  De negende Wibautlezing 'Wat staat er op het spel, beginselen vanuit gemeentelijke gezichtshoek' is uitgesproken door Joop van den Berg tijdens het Festival van het Binnenlands Bestuur te Utrecht in 2004.

  Lees meer
 • Wibautlezing Wibautlezing 8 De kwaliteit van het bestaan anno 2003

  4 oktober 2003

  De achtste Wibautlezing 'De kwaliteit van het bestaan anno 2003' werd uitgesproken door Margreet de Boer tijdens het Festival van het Binnenlandsbestuur in 2003 te Tilburg.

  Lees meer