Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB
 • De politiek terug in de lokale politiek

  2 november 2013
  Michiel Emmelkamp, Menno Hurenkamp, Gert-Jan Leerink, Jacqueline Kalk

  In de zomer van 2013 zijn het CLB en de WBS op stap geweest door het land. We schoven aan bij burgerinitiatieven en hebben enquêtes met vragen over noden en wensen uitgezet onder politici. De publicatie die hier uit voortgekomen is, geeft ideeën over de lokale invulling van het Van Waarde project.

  Lees meer
 • Regeerakkoord - Wat komt er op de gemeenten af.

  13 november 2012

  Welke onderwerpen vanuit het regeerakkoord hebben direct invloed op de taken / gelden van de decentrale overheden. Wat komt er op de gemeenten af? Wat dit precies zal zijn, is lastig aan te geven aangezien de plannen van de regering nog uitgewerkt moeten worden. Daarnaast is ook nog niet altijd duidelijk wat de effecten van het Kunduz-akkoord zijn en de verwerking van de maatregelen van Rutte 1. Wel geven we de hoofdlijnen aan en welke vragen daar in ieder geval bij horen en waar je als raadslid alert op kunt zijn.

  Lees meer
 • Basisverkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2014 (+ nieuwe profiel wethouder en raadslid)

  2 november 2012
  CLB werkgroep basisverkiezingsprogramma

  Woensdag 19 maart 2014 (ovb) vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Verkiezingen waarbij we zo sterk mogelijk uit de bus willen komen om als Partij van de Arbeid lokaal het verschil te kunnen maken. Met dit basisverkiezingsprogramma wil het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA de lokale afdelingen een voorbeeld geven, een hulpmiddel voor het ontwikkelen van een eigen verkiezingsprogramma.

  Lees meer
 • Onderzoeksverslag: Water als Rode Draad

  1 juni 2012
  Giel Theunissen

  Tijdelijke medewerker van het CLB Giel Theunissen heeft een onderzoek gedaan naar het politieke gehalte van de besluitvorming in het bestuur van de waterschappen. Het verslag van dit onderzoek is te vinden in het boekje: Water als Rode Draad.

  Lees meer
 • Onderzoeksverslag wethouderssocialisme 2012

  13 maart 2012
  Bert Otten en Centrum voor Lokaal Bestuur

  In de afgelopen jaren is in zekere zin sprake van een herleving van het wethouderssocialisme van weleer: een ‘wethouderssocialisme nieuwe stijl’ aangevoerd door een nieuw generatie PvdA-wethouders die geleid worden door een combinatie van pragmatisme en bevlogenheid. De wat afstandelijke, managementachtige bestuursstijl van de jaren tachtig en negentig lijkt te zijn vervangen door een directe, betrokken stijl, sturend, open voor burgerparticipatie. Voor het Centrum Lokaal Bestuur was deze nieuwe vorm van besturen, afgezet tegen een decor van steeds ingrijpender maatschappelijke ontwikkelingen, aanleiding voor nader onderzoek.

  Lees meer
 • Puntenplan Landelijk gebied en dorpen

  1 april 2010

  Landelijk gebied en dorpen - plan van en voor mensen, ontstaan uit de vele werkbezoeken door het hele land. Aandacht wordt besteed aan o.a. leefbaarheid in landelijkgebied, krimp en veranderingen in landbouw

  Lees meer
 • PvdA Natuur- en landschapspuntenplan

  1 december 2009

  De Tweede Kamerfractie van de PvdA wil geld beschikbaar stellen voor natuur en landschap. Kwaliteit en diversiteit moeten meer voorop komen te staan en bovendien is er een duidelijke visie op natuurbeheer nodig. Dit document geeft deze visie weer in een puntenplan.

  Lees meer
 • Aandacht voor aanbesteden: goed besteed?

  1 april 2009

  De brochure “Aandacht voor aanbesteden: goed besteed?” van de PvdA eurodelegatie biedt concrete suggesties om sociale politiek te bedrijven via het aanbesteden. Het bevat onder andere een stappenplan en voorbeelden uit de praktijk.

  Lees meer
 • De PvdA en overheidsbedrijven. Naar een actief publiek aandeelhouderschap

  1 januari 2007
  Margriet Visser

  De PvdA en overheidsbedrijven Naar een actief publiek aandeelhouderschap In de jaren '90 heeft de overheid veel voormalige nutsbedrijven op afstand gezet. In veel gevallen is de overheid wel eigenaar gebleven door middel van het aandeelhouderschap. De aandelen van waterleidingbedrijven, energieleveranciers en bijvoorbeeld ook Schiphol zijn nog steeds exclusief in handen van gemeenten, provincies en het Rijk. Dit betekent dus dat lokale en provinciale politici op een bepaald moment beslissingen zullen moeten nemen over deze bedrijven, ook al is de dagelijkse leiding in handen van het management.

  Lees meer
 • Besturen als Kunst

  1 februari 2002
  Jan de Roos

  Daar zaten ze dan bij elkaar, op Tweede Kerstdag 1901, 's morgens om 10 uur in een onverlicht zaaltje van de Buitensociëteit in Zwolle. Gehuurd voor 5 gulden, want meer mocht het niet kosten. Negentien raadsleden van de SDAP. Ze vonden dat het tijd werd om de eenheid te smeden tegen de boze, kapitalistische buitenwereld. Uit die bijeenkomst van rode raadsleden (allemaal mannen, voor vrouwen was er nog geen plaats aan de bestuurstafel) ontstond de vereniging, die 100 jaar later nog altijd bestaat. Ze heet nu Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB). Jan de Roos, historicus en medewerker van het CLB, heeft de geschiedenis van de bestuurdersorganisatie opgetekend in deze uitgave. Het bevat veel verrassends over de lokale politiek in de afgelopen eeuw. Tevens staan er fraaie portretten in van bekende SDAP-kopstukken, zoals Wibaut, Ankersmit, Tak en Ed Polak.

  Lees meer