Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Het Centrum voor Lokaal Bestuur is de bestuurdersvereniging van de PvdA.

Het CLB organiseert netwerkbijeenkomsten, geeft publicaties uit, bemiddelt bij opleidingen en geeft adviezen.

Het Centrum voor Lokaal Bestuur is dé bestuurdersvereniging van de PvdA. Alle PvdA-volksvertegenwoordigers en bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen zijn lid van het CLB. Aspirant volksvertegenwoordigers, bestuurders en oud-lokale bestuurders kunnen buitengewoon lid worden.

In deze folder lees je meer over het CLB.

Onze leden

Onze leden vertegenwoordigen de PvdA of samenwerkingsverbanden waaraan de PvdA deelneemt. Hierbij gaat het om:

 • leden van gemeenteraden, wethouders, burgemeesters
 • leden van gebiedscommissies
 • dagelijks bestuurders en voorzitters van deelgemeenten en stadsdelen
 • leden van Provinciale Staten, gedeputeerden, Commissarissen van de Koning
 • voorzitters en leden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van waterschappen
 • voorzitters en leden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van andere regionale publiekrechtelijke bestuurslichamen.

Het CLB heeft daarnaast buitengewone leden. Buitengewone leden zijn oud-bestuurders of oud-volksvertegenwoordigers of kandidaten van een kieslijst.

Per 31 december 2018 telde het CLB in totaal 1248 leden. Dit aantal is als volgt onder te verdelen:

 

2010

31-12-2013

31-12-2014

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2017

31-12-2018

Leden gebiedsgerichte commissies[1]

139

134

37

35

20

20

43

DB-leden, incl. voorzitters

25

23

12

11

8

8

 

Raadsleden

1372

1285

924

910

892

835

688

Wethouders

243

232

142

144

144

127

115

Burgemeesters, incl. waarnemend

112

97

92

90

84

71

75

Statenleden

110

107

104

63

61

62

61

Gedeputeerden

20

14

14

6

6

6

7

CdK’s

3

3

3

3

2

2

2

Waterschappen, AB en DB

60

58

57

49

46

46

49

Buitengewone leden

42

103

136

155

169

190

209

Totaal

2112

2056

1521

1466

1432

1367

1249

 


[1] Voorheen deelgemeenten

Wat doen wij

Het CLB is een netwerkorganisatie. Wij brengen onze leden in contact met elkaar, met politici in de andere bestuurslagen en in de Tweede Kamer. Binden en verbinden van mensen en hun kennis en ervaringen is de core business van het CLB.

Wij:

 • activeren en ondersteunen netwerken van en voor leden van de vereniging en PvdA'ers in andere bestuurslagen;
 • organiseren van activiteiten voor inhoudelijke voeding van onze leden, bieden een platform voor discussie voor lokale en regionale politici;
 • ontwikkelen en publiceren standpunten  door en voor lokale en regionale politiek;
 • geven informatie en advies en doen praktijkgericht onderzoek;
 • vervullen een makelaarsrol in relatie tot de opleidingsbehoefte van de leden van het CLB en aspirant-leden.

Het CLB-bestuur

Het Centrum voor Lokaal Bestuur is een vereniging met een bestuur. In het Algemeen Bestuur zitten CLB-leden op voordracht van een gewest van de PvdA, onder voorzitterschap van een onafhankelijk voorzitter. Het bestuur heeft drie adviserende leden: de vice-voorzitter van de PvdA, de PvdA-woordvoerder in de Tweede Kamer met binnenlands Bestuur in de portefeuille en de secretaris / directeur van het CLB.

De voorzitter van het CLB is adviserend lid van het partijbestuur.

Het CLB geeft uitvoering aan een jaarwerkprogramma zoals dat is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Vastgesteld op de ALV van 10 november 2018:

Vastgesteld op de ALV van 25 november 2017:

Vastgesteld op de ALV van 10 december 2016:

Vastgesteld op de ALV van 14 november 2015:

Vastgesteld op de ALV van 15 november 2014:

Statuten

Huishoudelijk reglement

Profiel CLB-bestuursleden

RSIN of het fiscaal nummer 821684139