Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Het CLB kan subsidie verstrekken voor netwerkactiviteiten voor lokale, provinciale en waterschap- PvdA-politici.

Wij adviseren over inhoud en opzet, verzorgen uitnodigingen, en denken mee over gastsprekers en voorzitters.

Functionele netwerken

Fractievoorzitters G40

Netwerk van de PvdA-fractievoorzitters van de 40 grootste gemeenten. Zij komen tweemaal per jaar bijeen om inhoudelijk af te stemmen.

Functionele netwerken

Waterschappers

Hoe bestuur je een waterschap vanuit je sociaaldemocratische gedachtegoed is een terugkerend onderwerp binnen dit netwerk.

Functionele netwerken

Burgemeesters

De burgemeesterswerkgroep komt regelmatig bij elkaar om over hun positie in samenleving en partij te spreken. De burgemeester in veranderende tijden is daarbij een leidraad.

Functionele netwerken

Jonge Politici

PvdA-politici tot en met 35 jaar organiseren tweemaal per jaar een bijeenkomst om ervaringen uit te wisselen, kennis op te doen en de persoonlijke contacten te versterken.

Inhoudelijke netwerken

Volkshuisvesting

In het regeerakkoord staan voornemens om de woningmarkt te stimuleren. Wat betekent dit lokaal en hoe brengen we volkshuisvesting terug in het lokale domein?

Inhoudelijke netwerken

Sociale Zaken

Hoe bereiden we onze bestuurders en raadsleden zo goed mogelijk voor op de decentralisaties.Het netwerk deelt kennis, mobiliseert en informeert.

Functionele netwerken

Oud-bestuurders

Kennis en kunde behouden voor de partij, dat is het motto van dit netwerk. We organiseren en informeren en willen de inzet van oud-bestuurders bij en in de partij vergroten.

Functionele netwerken

Statenleden en Fractievoorzitters Provinciale Staten

Netwerk van de PvdA-fractievoorzitters van de 12 provincies. Deze tweemaal per jaar bijeen om inhoudelijk af te stemmen.

Inhoudelijke netwerken

Schrijvers programma's Staten en Waterschappen

In dit netwerk kunnen alle schrijvers van de verkiezingsprogramma's voor de Staten en Waterschappen ideeën uitwisselen en de programma's naast elkaar leggen

Inhoudelijke netwerken

WMO

Inhoudelijk netwerk over de Wet maatschappelijke ondersteuning. Een regiegroep volgt de ontwikkelingen op dit gebied en ontplooit verschillende initiatieven.

Inhoudelijke netwerken

Natuur en landbouw

Dit is een netwerk voor de woordvoerders Natuur en landbouw van de Eerste Kamer, de Tweede Kamer en de Provinciale Staten.

Functionele netwerken

Van Waarde Ambassadeurs

Dit is een netwerk voor de Van Waarde Ambassadeurs om hun ervaringen met elkaar te delen

Functionele netwerken

Algemeen Bestuur

In dit netwerk zitten alle bestuursleden van het Centrum voor Lokaal Bestuur