Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Column Jacqueline: Naïeve verwachtigen

Uit publicatie: Nieuwsbrief, 16 september 2018
Het regent onderzoeken. Over het sociaal domein wel te verstaan. Volgens de Algemene Rekenkamer kan het wel wat minder. Al die informatie in Kamerbrieven, rapporten, voortgangsrapportages en inspecties leidt tot heel veel tegenstrijdige en daardoor onbruikbare informatie. Kamerleden, waarschuwt de Rekenkamer, kunnen door de bomen het bos niet...
Lees meer

Participatiewet loopt vast, wat nu?

Uit publicatie: Nieuwsbrief, 16 september 2018
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komen sinds de invoering van de Participatiewet niet makkelijker, maar juist moeilijker aan een baan. Deze pijnlijke conclusie trok het SCP op basis van eigen onderzoek. Vooral gemeenten blijven achter bij hun belofte om arbeidsgehandicapten een plek in hun organisatie te geven. Maar kan het ook...
Lees meer

Begeleiding naar werk voor meest kwetsbare leerlingen op de tocht

Uit publicatie: Nieuwsbrief, 16 september 2018
Sinds jaar en dag bestaat er het Europees Sociaal Fonds (ESF). Lidstaten ontvangen uit dit fonds onder meer geld om kansarme groepen te helpen met de zoektocht naar een baan. Zo ook Nederland. Met de ESF-subsidie worden onder meer jobcoaches in het praktijkonderwijs, en omscholingsprogramma’s voor vluchtelingen en ouderen gefinancierd. Een...
Lees meer

Aanbestedingen jeugdzorg in 25 Noord-Hollandse gemeenten mislukt

Uit publicatie: Nieuwsbrief, 16 september 2018
Met het bijna aftreden van Stef Blok en de op het nippertje goed afgelopen soap rond Lili en Howick zal het niemand ontgaan zijn: het Haagse seizoen is weer begonnen. Naast de waan van de dag betekent dit uiteraard dat er weer beslissingen worden genomen die lokaal impact hebben. Senior beleidsmedewerker Ton Langenhuyzen licht er ook deze...
Lees meer

Column Jacqueline: Gewoon Jesse

Uit publicatie: Nieuwsbrief, 2 september 2018
Dit is een ode. Een ode aan Jesse. Gewoon, Jesse. Met zijn krullen als altijd fantastisch mooi gerangschikt, zijn trouwe ogen schuin omhoog, zijn schampere lachje. Zo gewoon Jesse. Dit is een ode. Een ode aan Jesse, zoals hij daar toch maar ging staan en een beetje onwennig zijn woorden in de camera uitsprak. Licht gebogen, niet te dominant....
Lees meer