Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Pot sociaal domein is leeg

Uit publicatie: Nieuwsbrief, 1 juli 2018
Afgelopen week vond het VNG-congres plaats in Maastricht. Op de agenda stond onder andere het Interbestuurlijk Programma (IBP). Hierin maken Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen gezamenlijk afspraken over de aanpak van grote maatschappelijke opgaven. Meteen was er kritiek: aan de tekorten in het sociaal domein werd niets gedaan en...
Lees meer

Verduurzaming, maar dan wel eerlijk

Uit publicatie: Nieuwsbrief, 1 juli 2018
Op 20 maart 2019 kiest Nederland nieuwe provincie- en waterschapsbesturen. Dat lijkt nog ver, maar de voorbereidingen zijn inmiddels volop begonnen. Hoe gaat de PvdA het verschil maken als het om de energietransitie, landbouw, voedselvoorziening en het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering gaat? Als je laminaatvloer twee keer per...
Lees meer

Hartje zomer, dus tijd voor de vuurwerkdiscussie

Uit publicatie: Nieuwsbrief, 1 juli 2018
Waar vult de Kamer haar dagen eigenlijk mee? En zijn er nog zaken die extra aandacht van lokale bestuurders verdienen? Eens in de maand licht senior-beleidsmedewerker Ton Langenhuyzen interessante zaken uit de schijnbaar onuitputtelijke stroom van moties, amendementen en spoeddebatten. Ditmaal over vuurwerk. Vuurwerk Het begin van de...
Lees meer