Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Column Jacqueline: Herverdelen van de poen, links of rechtsom?

Uit publicatie: Nieuwsbrief, 6 mei 2018
Geld: de één vindt het belangrijker dan de ander, maar voor iedereen geldt dat je er wel genoeg van moet hebben. Jij en ik, maar bijvoorbeeld ook de gemeenten. Vandaar de eeuwige discussie over de verdienmodellen. Want zijn die wel eerlijk? Houden ze genoeg rekening met de omstandigheden in de regio en met de bevolkingssamenstelling? Worden...
Lees meer

Fraudebestrijding bij het pgb: een vat vol dilemma's

Uit publicatie: Nieuwsbrief, 6 mei 2018
D66, Zilveren Kruis en Per Saldo willen af van de pgb-bemiddelingsbureaus om fraude terug te dringen. Ook de PvdA-fractie in de Tweede Kamer schaart zich achter dit voorstel. Binnen de PvdA is echter niet iedereen overtuigd. ‘Niet transparant en niet wenselijk,’ noemt Roul Velleman van de belangenvereniging van pgb-houders Per Saldo...
Lees meer

Voorlopige tussenstand van de collegeonderhandelingen

Uit publicatie: Nieuwsbrief, 6 mei 2018
In de ene gemeente begint het onderhandelingscircus net, terwijl de wethouders in de buurgemeente al aan de slag kunnen. Voor een definitief overzicht is het veel te vroeg, maar hierbij alvast vier reacties. ‘GroenLinks ziet de verkiezingsuitslag vooral als een keuze voor duurzaamheid’ Rick van der Zweth Fractievoorzitter in...
Lees meer

Extra geld naar opvang van slachtoffers huiselijk geweld

Uit publicatie: Nieuwsbrief, 6 mei 2018
Waar vult de Kamer haar dagen eigenlijk mee? En zijn er nog zaken die extra aandacht van lokale bestuurders verdienen? Eens in de maand licht senior-beleidsmedewerker Ton Langenhuyzen twee interessante zaken uit de schijnbaar onuitputtelijke stroom van moties, amendementen en spoeddebatten. Ditmaal over huiselijk geweld en de viering van 5...
Lees meer