Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Menselijke benadering en maatwerk in bijstand werkt

Uit publicatie: Nieuwsbrief, 11 november 2018
Vorig jaar kregen vijf gemeenten toestemming van het kabinet om te experimenteren met de participatiewet. Het doel hiervan was om te kijken wat er gebeurt als er wordt gewerkt met minder strenge regels en sancties, met meer vrijheid en met meer begeleiding voor mensen die het echt nodig hebben én willen. Behalve die vijf gemeenten waren er...
Lees meer

Minder restafval wil iedereen, maar wat heeft zin?

Uit publicatie: Nieuwsbrief, 11 november 2018
Per jaar produceert de gemiddelde Nederlander zo’n 362 kilo afval. De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van het afval. Hoe dat gebeurt bepaalt elke gemeente zelf; met vier verschillend gekleurde containers in de voortuin of door wekelijks de vuilniszak aan straat te zetten. Welke methode leidt nu echt tot minder afval? En wat...
Lees meer

Hangjongeren: bestraffen of toch maar luisteren

Uit publicatie: Nieuwsbrief, 11 november 2018
Het lijkt zo vanzelfsprekend: als jongerenwerker de behoefte van jongeren centraal stellen. Maar hoe logisch dit ook klinkt, de praktijk is vaak anders. In plaats van samen met de jongeren tot oplossingen te komen, kiezen gemeenten voor samenscholingsverboden en het uitdelen van boetes van overlast en sluiten ze de jongerencentra. Zo ook in...
Lees meer

Minder voedselverspilling en andere ideeën voor de landbouw van de toekomst

Uit publicatie: Nieuwsbrief, 11 november 2018
Waar vult de Kamer haar dagen eigenlijk mee? En zijn er nog zaken die extra aandacht van lokale bestuurders verdienen? Eens in de maand licht senior-beleidsmedewerker Ton Langenhuyzen interessante zaken uit de schijnbaar onuitputtelijke stroom van moties, amendementen en spoeddebatten. Ditmaal over de transitie van de landbouw en...
Lees meer