Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Ikke, ikke, ikke

Uit publicatie: Nieuwsbrief, 13 september 2015
...en de rest kan stikken! Iedereen kent dit kinderrijmpje. Deze week moest premier Rutte in de Tweede Kamer uitleg komen geven over zijn betekenis van het Grote Dikke Ik. Arie Slob had hierom gevraagd. Hij was, juist in deze tijd, blij met een debat over normen en waarden. Dat kan ik me voorstellen en ook dat dit debat werd aangegrepen om...
Lees meer

Help elkaar bij opvang vluchtelingen

Uit publicatie: Nieuwsbrief, 13 september 2015
De vluchtelingenstroom naar Nederland blijft toenemen. Veel gemeenten hebben al aangegeven (tijdelijk) vluchtelingen te willen opvangen, maar lang niet overal wordt enthousiast gereageerd. We vroegen Tweede Kamerlid Attje Kuiken wat gemeenten kunnen doen om meer draagvlak te krijgen en waar ze op langere termijn rekening mee moeten houden....
Lees meer

Flitsfaillissement

Uit publicatie: Nieuwsbrief, 13 september 2015
In de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel dat regelt dat bedrijven, die in ernstige financiële problemen zijn geraakt en op een faillissement afstevenen, in stilte een doorstart kunnen voorbereiden. Die stilte is belangrijk omdat berichten in het nieuws het werken aan een rustige doorstart of reddingspoging kunnen verstoren. Een goed...
Lees meer

CO2-uitstoot: Hoe vervullen gemeente en provincie hun zorgplicht?

Uit publicatie: Nieuwsbrief, 13 september 2015
Nederland is een van de 195 ondertekenaars van het klimaatakkoord, waarin is afgesproken dat de CO2-uitstoot in 2020 met 25% tot 40% moet worden teruggebracht. De ondergrens ligt dus op 25%. Maar met het huidige Nederlandse beleid wordt dat minimumniveau niet gehaald. Sterker nog: het kabinet heeft een reductie van 16% als doelstelling voor...
Lees meer

Stedelijke regio's

Uit publicatie: Nieuwsbrief, 13 september 2015
Elke maand legt Lokaal Bestuur een stelling aan je voor. Deze keer is dat: De toekomst voor Nederland ligt in grote steden en stedelijke regio’s. Zij moeten daarom meer bestuurlijke kracht, vrijheid en budget krijgen van het Rijk. Leo Bruijn, fractievoorzitter Rotterdam Het zal je niet verrassen dat ik het in principe eens ben met deze...
Lees meer