Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Verwarring en willekeur bij ouderbijdragen jeugd-ggz

Uit publicatie: Nieuwsbrief, 12 april 2015
Per 1 januari van dit jaar is de jeugdzorg overgeheveld naar de gemeenten. Een van de nieuwe taken voor de gemeente: het innen van ouderbijdragen voor onder andere kinderen die gebruikmaken van jeugdhulp. Maar lang niet alle gemeenten zijn bereid dit onderdeel van de wet uit te voeren. De teller van gemeenten die de ouderbijdrage hebben...
Lees meer

Ouderbijdragen jeugdigen in detentie

Uit publicatie: Nieuwsbrief, 12 april 2015
Niet alleen voor de kosten van de jeugdzorg kan van ouders een eigen bijdrage worden gevraagd, ook ouders van jongeren die in detentie zitten moeten (als het aan de regering ligt) binnenkort een bijdrage gaan betalen. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft een wetsvoorstel ingediend waarin staat dat volwassen gedetineerden voor...
Lees meer

Meer PvdA-vrouwen in PS en waterschap ondanks zetelverlies

Uit publicatie: Nieuwsbrief, 12 april 2015
Sinds de verkiezingen van 18 maart jl. zitten er - ondanks het zetelverlies - procentueel meer vrouwen voor de PvdA in Provinciale Staten en de waterschapsbesturen dan daarvoor. Provinciale Staten De PvdA ging bij de verkiezingen terug van 107 naar 63 Statenzetels. Waren er tot 18 maart 36 vrouwelijke PvdA-Statenleden, nu zijn er dat nog...
Lees meer