Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Ingewikkelder kunnen we het niet maken

Uit publicatie: Nieuwsbrief, 11 oktober 2015
‘Technocratisering, individualisering en digitalisering maken de samenleving steeds ingewikkelder’. Een zin die je zo maar kunt tegenkomen in een willekeurige gemeentelijke beleidsnota. Een zin die bovendien klopt als een bus. Zie het voorbeeld van Johan, een willekeurige jongen van 23 jaar die een tijdje geen vaste woon- of verblijfplaats...
Lees meer

Van vluchteling tot buurtgenoot

Uit publicatie: Nieuwsbrief, 11 oktober 2015
Donderdag werd bekend dat gemeenten 10.000 woningen gaan zoeken voor statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning). Marco Florijn, ambassadeur van het Platform Opnieuw Thuis , zoekt samen met gemeenten, het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), ministerie, provincies en corporaties naar oplossingen voor het grote tekort aan...
Lees meer

Het waterschap: daar zit politiek in

Uit publicatie: Nieuwsbrief, 11 oktober 2015
Als kind was ik al gek op sluizen, gemalen, vaarten, bruggen en vooral wateroevers. Later kwam hier een passie voor de sociaaldemocratie bij. En waar kun je dit beter combineren dan in het waterschap? Een bestuurslaag die veel politieker is dan zelfs ik had verwacht tijdens mijn gesprekken met de kandidaatstellingscommissie. Namens het...
Lees meer

Kwijtschelding waterschapslasten

Uit publicatie: Nieuwsbrief, 11 oktober 2015
Ruim een maand geleden kwam in het nieuws dat het waterschap Delfland van plan is om de kwijtschelding van de heffing voor de zuivering van afvalwater af te schaffen. Reden genoeg voor Manon Fokke en Lutz Jacobi om schriftelijke vragen te stellen aan minister Plasterk en staatssecretaris Klijnsma. Uit de antwoorden blijkt dat er geen andere...
Lees meer