Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Betrek lager opgeleiden via loting bij participatie

Uit publicatie: Lokaal Bestuur, Jaargang 37 nr.9
Burgerparticipatie is vaak een zaak van hogeropgeleide mensen. Hoe bereik je dat ook lager opgeleiden meedoen? Evelien Tonkens, bijzonder hoogleraar actief burgerschap  aan de Universiteit van Amsterdam, denkt dat een lotingsysteem helpt om meer evenwicht te krijgen. ‘Als je mensen uitnodigt om mee te doen, voelen ze zich eerder...
Lees meer

Over verschriftelijkte raadsleden en mondige inwoners

Uit publicatie: Lokaal Bestuur, Jaargang 37 nr.9
Sinds een paar maanden maak ik deel uit van de Gemeenteraad van de Toekomst, een soort denktank van raadsleden, wethouders, burgemeesters en wetenschappers. We denken na over ons werk en hoe zich dat ontwikkelt. Ik ben mee gaan doen omdat ik op zoek ben naar de nieuwe rol van de politiek in de samenleving en hoop dat dit artikel jullie...
Lees meer

Overheid moet zich niet terugtrekken maar uitrekken

Uit publicatie: Lokaal Bestuur, Jaargang 37 nr.9
Pieter Hilhorst is sinds negen maanden wethouder financiën, onderwijs en jeugdzaken in Amsterdam. Kort voor zijn aantreden trok hij aandacht met zijn Wibautlezing Wij doen het zelf , waarin hij uitvoerig inging op moderne vormen van burgerparticipatie. Eigen kracht en minder regels vormden de rode draad in zijn betoog. Wat heeft hij de...
Lees meer

Gemeente moet macht inleveren

Uit publicatie: Lokaal Bestuur, Jaargang 37 nr.9
Burgerinitiatieven zijn van alle tijden, maar vooral de laatste jaren zien we ze steeds meer. Heeft dat te maken met de tijdgeest? Met de terugtredende overheid? Of met de grote bezuinigingen die rijk, provincies en gemeenten doorvoeren? Hoe dan ook, feit is dat gemeenten niet goed weten hoe om te gaan met burgerinitiatieven en -participatie....
Lees meer

Zeven praktijkvoorbeelden van participatie

Uit publicatie: Lokaal Bestuur, Jaargang 37 nr.9
  1. Communiceren in Vlist De manier waarop gemeente en burgers met elkaar omgaan, baart mij zorgen. De wijze waarop het in onze gemeente gebeurt, heeft op de inwoners nog te vaak het effect dat zij zich niet serieus genomen voelen. De gemeente begint vaak wel met een open discussie, maar al snel blijkt dat ambtenaren en politiek al keuzes...
Lees meer