Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Lokaal Bestuur, Jaargang 37 nr.9

In deze editie onder andere de volgende artikelen:

  • Burgerparticipatie: Op zoek naar de gemene deler
  • Twitterspreekuur ook middel om burger zelf te activeren
  • Buigen of bijten. De tragiek van het horig burgerschap
download pdf

Burgerparticipatie: een kwestie van loslaten?

Uit publicatie: Lokaal Bestuur, Jaargang 37 nr.9
Dit themanummer over participatie is een langgekoesterde wens van onze lezers. Maar wat is burgerparticipatie precies en waarom is het een toverwoord geworden? Waar liggen de verschillen en raakvlakken met overheidsparticipatie, burgerinitiatieven, de doe-democratie (of doe-het-zelf democratie), de improvisatiemaatschappij, enzovoorts? In het...
Lees meer

Burgerparticipatie: Op zoek naar de gemene deler

Uit publicatie: Lokaal Bestuur, Jaargang 37 nr.9
Burgerparticipatie, utopisch ontwerp van de ambtelijke tekentafel of onmisbare bouwsteen voor een civil society ? En welke rol is er voor de PvdA weggelegd? Onderzoeker, ondernemer en auteur dr. Albert Jan Kruiter pleit samen met zijn compagnons Harry Kruiter en Eelke Blokker, verenigd in het Instituut voor Publieke Waarden (IPW), voor de...
Lees meer

Twitterspreekuur ook middel om burger zelf te activeren

Uit publicatie: Lokaal Bestuur, Jaargang 37 nr.9
Digitale burgerparticipatie anno 2013 staat vooral in het teken van Twitter, Facebook,  online enquêtes en kleinschalige projecten waar gemeenten budgetten voor vrijmaken die door bewoners vrij besteed mogen worden. We spraken drie politici over Twitterspreekuren en andere vormen van digitale participatie in hun gemeente. Wie: Amarins...
Lees meer

Buigen of bijten. De tragiek van het horig burgerschap

Uit publicatie: Lokaal Bestuur, Jaargang 37 nr.9
Zowel rond de bestuurlijke herindeling van Nederland (minder gemeenten, minder provincies) als rond de decentralisatie van de verzorgingsstaat (WMO, participatiewet, jeugdzorg) handelt de overheid vanuit de verwachting dat burgers eens wat meer voor de samenleving moeten gaan doen. Al die zorg en ondersteuning, daar mag best wat tegenover...
Lees meer