Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Zestien lijsttrekkers over de uitslag

Diverse auteurs

p3195341In het vorige nummer vertelden lijsttrekkers uit alle twaalf provincies hoe ze dachten de kiezer over te halen om het PvdA-hokje rood te kleuren. Sinds 19 maart weten we dat dit op heel veel plaatsen niet gelukt is. De verkiezingsuitslag was in veel gemeenten dramatisch slecht voor de PvdA. In dit nummer komen dezelfde lijsttrekkers opnieuw aan het woord. Waarom ging het (meestal) mis, en wat is het perspectief voor de PvdA na deze uitslag? Diezelfde vraag stelden we ook aan de lijsttrekkers van nog vier andere gemeenten: Landgraaf, Edam-Volendam, Dordrecht en Pekela. Zij vertelden in het vorige nummer hoe ze dachten de PvdA terug op het pluche te brengen.

foto Jan de Roos

Annemieke Smit (44)
raadslid in Aa en Hunze (Drenthe)
25.000 inwoners op 276 km²
21 raadsleden

Verdriet en kracht

De verkiezingsuitslag was spannend. We hadden gehoopt op het behouden van onze 5 zetels in de raad. Helaas gaan we het de nieuwe raadsperiode doen met 4 zetels. De eerste reactie is natuurlijk verdriet. We hebben keihard gewerkt; twee maanden lang ontzettend veel mensen ontmoet; in 24 dorpen van onze 35 kernen gecanvast. En op al die momenten mooie gesprekken gehad, soms kort, soms intensief. Relatief hebben we het goed gedaan in onze gemeente. Ruim 20 procent van de stemmers heeft gekozen voor PvdA. En dat is mooi. Gisteren ontmoette ik een jonge bewoner op een zorgboerderij. Ik stelde mij voor met mijn naam. En ze zei: ‘Ben jij Annemieke Smit van de PvdA? Ik heb op jou gestemd!’ Dat maakte mij blij. Ik straalde, ook van binnen, want ik weet dat ik voor alle mensen die op ons hebben gestemd, iets goeds heb te doen. In de coalitie of in de oppositie. Onze stemmers verdienen dat wij er volledig voor gaan. En dat is wat wij doen! We gaan er wat moois van maken.

Barry Braeken (38)
wethouder in Heerlen (Limburg)
88.500 inwoners op 45 km²
37 raadsleden

Oppositie lonkt

Het is een teleurstelling om van 4 naar 2 zetels terug te vallen in Heerlen. Procentueel in lijn met de landelijke trend, maar van een krappe 4 kom je dan op een ruime 2. Het was een heftige campagne met lokale issues: commotie over de verplaatsing van een voetbalclub binnen een wijk, debat over het slopen van een winkelcentrum om zo leegstand te verminderen en een waarlijk Amerikaanse campagne van vastgoedjongens om met dure advertenties in de kranten links te breken. Lokaal bleek in de uitslag niks uit te maken: de SP won en domineert nu Heerlen met 11 zetels, VVD, PvdA en CDA verloren. We hebben met een nieuw team hard gewerkt, maar het heeft niet mogen baten. Positief is wel dat iedereen uitsprak nu op te willen trekken richting 2018. Oppositie lonkt daarbij om zo de SP kritisch te kunnen volgen.

Diana van Damme-Fassaert (57)
wethouder in Hulst (Zeeland)
28.000 inwoners op 201 km²
21 raadsleden

Eigen identiteit

Hoewel de PvdA landelijk flink verloor, hebben wij in Hulst onze 3 zetels weten te behouden. Dat is volgens mij te danken aan de enorme inzet van ons campagneteam, kandidaten en vrijwilligers. Ik ben dan ook bijzonder trots op onze afdeling. Ook hebben wij van het begin af aan ingezet op een eigen verhaal, los van de landelijke aanbevelingen en gebaseerd op de eigen gemeente. Ik had altijd al een eigen slogan, Luid en Duidelijk, wat meer op de eigen identiteit slaat dan Sterker en Socialer, want sterker is de PvdA zeker niet geworden en het sociale wordt in Den Haag in rap tempo afgebroken. Wij hebben ook een verjonging doorgevoerd en nu is er een jonge kerel van 22 jaar in de raad gekozen. Verder staan er jongeren klaar om het stokje over te nemen. Wij gaan door op deze ingezette koers en zullen hen zeker betrekken bij het raadswerk.

 

Simon ter Heide (58)
raadslid in Ooststellingwerf (Friesland)
25.000 inwoners op 224 km²
21 raadsleden

Het is niet gelukt

De intensieve campagne van de PvdA-Ooststellingwerf was erop gericht om onze vijf zetels tegen de stroom in te behouden en tegelijkertijd de grootste partij te worden. Dat is niet gelukt. Door een lijstverbinding kwam de verloren zetel terecht bij onze natuurlijke bondgenoot GroenLinks. Een schrale troost, want de huidige coalitie behield een meerderheid van 12 van de 21 zetels. De lokale partij Ooststellingwerfs Belang heeft als grootste partij de regie bij de coalitieonderhandelingen. Wij gaan ervan uit, dat zij gaan kiezen voor voortzetting van de huidige coalitie met het CDA en de VVD. Zeker is dat echter niet. Ze kunnen ook inzetten op een breed gedragen coalitie en dat kan niet zonder de PvdA. We zullen het binnenkort wel vernemen. Wij bereiden ons ondertussen op alle scenario’s voor.

Els Gasseling (59)
raadslid in Uithoorn (Noord-Holland)
28.000 inwoners op 18 km²
21 raadsleden

Het valt nog mee

De coalitie van VVD, DUS! (GroenLinks en D66) en PvdA heeft verloren in Uithoorn. De drie lokale partijen hebben gewonnen, een beeld dat overeenkomt met de landelijke uitslagen. Wij hebben 1 zetel verloren, van 3 naar 2. Gezien de verwachtingen valt dat nog mee, maar verliezen doet pijn. Uit gesprekken op straat bleek, dat veel inwoners de PvdA verantwoordelijk stellen voor maatregelen die de mensen raken. De hoge huren, de vastzittende woningmarkt, de sluiting van bejaardenhuizen, de thuiszorg, de strenge bijstand, de strafbaarstelling van illegalen, de JSF. Vooral trouwe PvdA-stemmers zijn teleurgesteld. Het vurig verdedigen van het kabinetsbeleid in de media door Diederik wordt niet begrepen, omdat het beleid vaak zo in tegenspraak is met de uitgangspunten van de PvdA. En eerlijk gezegd hadden wij daar zelf ook moeite mee. Pas na lang doorpraten en veel stoom afblazen kwamen we toe aan gesprekken over Uithoorn. Al met al wel een boeiende verkiezingscampagne. We gaan moedig voorwaarts!

Rimbaud Lapperre (46)
burgerraadslid in Best (Noord-Brabant)
29.000 inwoners op 34 km²
21 raadsleden

Best goed, maar niet tevreden

In Best kreeg de PvdA in totaal 916 geldige stemmen. Dat bleek goed voor 1,74 zetels. Bij het verdelen van de restzetels ging één daarvan naar de PvdA. Met 2 blijft de situatie voor ons onveranderd. Dat geldt niet voor de politieke arena in Best. De lokale partijen kregen meer stemmen. Net als de ChristenUnie, die voor het eerst meedeed en 1 zetel kreeg. Grote verliezer werd het CDA, dat 2 zetels verloor.
We zijn natuurlijk blij dat we met het behoud van 2 zetels niet meedoen aan de landelijke trend. Tegelijkertijd was er de sterke wens om juist te groeien. Dat is niet gelukt. Om die reden wel blijdschap, maar geen reden tot tevredenheid. De komende periode gaan we als fractie en achterban bedenken op welke wijze we beter en meer contact kunnen maken met onze inwoners en we (nog) duidelijker kunnen maken waar we voor staan en wat we bereikt hebben. Het is nu van verkiezingswoorden naar daadkracht. Met als doel een socialer Best en meer slagkracht in 2018.

 

Erica van Alfen (43)
raadslid in Nieuwegein (Utrecht)
61.500 inwoners op 24 km²
33 raadsleden

Schrikbeelden

Omdat we er geen rekening mee hadden gehouden, is de halvering van 6 naar 3 zetels hard aangekomen. Al in november vorig jaar zijn we gestart met onze Zeven ZorgZekerheden-verkiezingscampagne. In totaal hebben we 22 keer gecanvast bij zo’n 3500 adressen. De positieve stemming sloeg om op het moment waarop ‘de lijsttrekkers’ landelijke debatten gingen voeren. Zoiets werkt contraproductief omdat de echte lijsttrekkers te vinden zijn in onze steden en dorpen en steeds meer hun eigen verhaal hebben. Om onze inwoners gerust te stellen dat bij de PvdA ZorgZeker is, hebben we als enige partij gezegd dat we bij te weinig rijksgeld bereid waren dit met gemeentegeld aan te vullen. Om bij de transities niemand tussen wal en schip te laten vallen, hebben we 2 miljoen euro uit de reserve geclaimd voor onvoorziene gevallen. Maar tegen de schrikbeelden over de zorg die SP en CDA in de campagne bij onze inwoners bewust hebben opgeroepen én tegen het landelijk sentiment dat de PvdA nooit met de VVD had mogen samenwerken, konden we niet op.

Jan Klop (65)
raadslid in Zeewolde (Flevoland)
21.000 inwoners op 248 km²
19 raadsleden

Het wordt een bijrolletje

Van 10,6 procent naar 8 procent. Van 2 zetels naar 1 zetel. Een bittere pil na alle inspanningen van ons campagneteam. En dat na vier jaar te hebben deelgenomen aan een coalitie waarin zowel raadsleden als wethouder zich voor de volle 100 procent hebben ingezet en veel hebben gerealiseerd. Ook een periode waarin een Zeewolder college voor het eerst in twaalf  jaar de volle vier jaar bleef zitten. Een stabiel bestuur dus.
Maar hoe we ons plaatselijk ook een slag in de rondte werkten, de Haagse invloed op de kiezer bepaalde uiteindelijk hier het beeld. Voor ons betekent het de komende jaren een bijrolletje in politiek Zeewolde. Links heeft 1 van de 19 zetels. Maar de strijd gaat ook met die ene zetel door.  Desnoods tegen de bierkaai. Voor een sociaal en duurzaam Zeewolde.

Lisbeth Hertogh (62)
fractievoorzitter  in Bodegraven-Reeuwijk (Zuid-Holland)
33.000 inwoners op 76 km²
23 raadsleden

Zware tijden

In Bodegraven-Reeuwijk heeft de PvdA 1 zetel verloren, dus nog maar 1over. Ons aantal stemmen was 10 procent lager, dat valt dus mee, maar de opkomst was hoger dan de vorige keer. Heel erg jammer, vooral omdat ook de andere linkse partij, GroenLinks,  1 van haar 2 zetels kwijt is. Grote winnaar bij ons is de lokale partij Burgerbelangen. Een rechtse actiepartij. Het worden dus zware tijden voor het linkse hoekje. Het zal niet makkelijk worden om de komende jaren ervoor te zorgen dat de decentralisaties sociaal ingevoerd worden met ook oog voor de zwakkeren in de samenleving. Jammer!

Maarten van den Bos (29)
lijsttrekker en commissielid in Lingewaard (Gelderland)

46.000 inwoners op 62 km²
29 raadsleden

Niet bij de pakken neerzitten

Ook in Lingewaard was de uitslag teleurstellend. Wij zakten terug van 2 zetels naar 1, de laatste restzetel viel net een andere kant op. We hebben naar onze overtuiging alles gedaan voor een goede uitslag. Na een roerige politieke periode in Lingewaard, waarin met name onze fractievoorzitter Henry Peren zich het vuur uit de sloffen liep om de partijen enigszins bijeen te houden, voerden we een positieve, opbouwende campagne. Het mocht niet baten. Maar we gaan niet bij de pakken neerzitten. In de raad vertegenwoordigen we onze ruim 1.000 kiezers, maar het echte werk zal buiten de raad moeten gebeuren. Straat voor straat, deur voor deur gaan we de komende jaren het vertrouwen van mensen herwinnen. Omdat wij er nog steeds van overtuigd zijn dat stevig sociale politiek echt werkt.

Nelleke Vedelaar (37)
wethouder in Zwolle (Overijssel)
122.500 inwoners op 111km²
39 raadsleden

Gevecht tegen landelijk sentiment

In Zwolle verliezen we (met 120 stemmen minder dan in 2006) net 1 zetel. Dat is ontzettend jammer en toch hebben we elkaar ermee gefeliciteerd. Door een zeer aansprekende campagne, waarbij we duizenden mensen persoonlijk hebben gesproken, hebben we de schade weten te beperken. Een veel groter verlies is er voor VVD, GroenLinks, de lokale partij Swollwacht en met name het CDA, dat gehalveerd werd. De CDA-zetels lijken terecht te zijn gekomen bij de ChristenUnie, die nu de grootste partij is. Ook de SP en D66 zijn grote winnaars. Onze inzet is om samen met de winnaars blijvend in te zetten op een sterke en sociale stad. De campagne was een gevecht tegen het landelijke sentiment. Op straat ging het dus steevast over waar wij in Zwolle voor staan, wat we hebben bereikt en over hoe mensen ons altijd persoonlijk kunnen aanspreken op goede zorg, betaalbaar wonen en werkgelegenheid.

Piet Manning (62)
wethouder in Appingedam (Groningen)
12.000 inwoners op 24 km²
15 raadsleden

Vechten tegen de bierkaai

Woensdagavond 19 maart zo tegen de klok van elven werd ook in Appingedam duidelijk dat de PvdA fors verloren had. Een schamele 2 zetels bleven over van de 4 die we hadden. Ook hier de trend van grote winst voor de lokale partij en het massale overstappen van kiezers van de PvdA naar de SP. Dat betekent dat we ook in Appingedam - sinds de Tweede Wereldoorlog een rood bolwerk! - niet in staat zijn geweest tegen het landelijke sentiment op te boksen. Het was vanaf het begin van de campagne vechten tegen de bierkaai. We zagen het in de gesprekken op straat al aankomen: protesten tegen en gemopper op de veranderingen in de zorg en de ontslagen in de zorgsector. Wanhopig gefoeter op de huurverhoging als gevolg van de verhuurdersheffing. En zo kan ik een lang lijstje maken. Maar het allerdodelijkste was het verwijt dat de PvdA haar ziel had verkocht aan de VVD door met die partij in een kabinet te gaan zitten. De SP plukte de vruchten. En voor al deze signalen waren velen ziende blind en horende doof. Het zal veel tijd en inspanning vragen het verloren vertrouwen terug te winnen.

Harry Leunessen (48)
Lijsttrekker en wethouder in Landgraaf (Limburg)
38.000 inwoners op 24 km²
25 raadsleden

Gered door lokaal profiel

Er gaat geen zetel vanaf. Dat was de breed gedragen overtuiging bij de PvdA in Landgraaf. En die overtuiging zagen wij bevestigd in de verkiezingsuitslag. Tot kwart over één ’s nachts. Op dat tijdstip belde de burgemeester met de boodschap dat onze vijfde (rest)zetel uiteindelijk toch naar de VVD zou gaan. De tevredenheid over onze prestatie was er niet minder om. De PvdA boekte in Landgraaf de beste score van Limburg (16,8 procent, dat was 18,0 procent in 2010) en in geen enkele andere Limburgse gemeente behaalde de PvdA het grootste aantal stemmen. En ook deze keer weer zorgde het lokale krediet van de PvdA bij de bevolking van Landgraaf voor een beschermende wal tegen de landelijke trend. Loon naar werken voor de PvdA, daar waren vriend en vijand het op de verkiezingsavond over eens. Op grond van de verkiezingsuitslag heeft de PvdA het initiatief genomen tot de vorming van een nieuwe coalitie.

 

Cor van Verk  (56)
Lijsttrekker en raadslid in Dordrecht (Zuid-Holland)
118.000  inwoners op 99 km²
38 raadsleden

We passen in teleurstellende trend

Ook in Dordrecht zijn op 19 maart forse verliezen geleden. Nadat wij in 2010 al een pak slaag hadden gekregen, hoopten wij stiekem dat wij dit keer zouden ontkomen aan de negatieve trend. Helaas al snel was duidelijk dat wij ons zouden voegen in de negatieve trend en wij eindigden met 4 zetels op de vierde plaats. Een harde les van de kiezers die vooral hun onvrede uitten over het kabinetsbeleid. Terecht of onterecht, onze kiezers voelen zich in de steek gelaten door de Haagse politiek. De prijs werd betaald door de raadsleden. Laten we hopen dat het deze prijs waard was en dat we de volgende keer bij de Kamerverkiezingen wel worden beloond voor een beleid dat bijdraagt aan de crisisbestrijding.

Janneke Rijpstra (50)
Lijsttrekker en fractievoorzitter in Edam-Volendam (Noord-Holland)
28.000 inwoners op 24 km²
21 raadsleden

De kiezer heeft altijd gelijk

 Goede lokale debatten, overal posters voor de ramen. Maar toen was er de uitslag. Van 4 naar 2 zetels. Wauw, dat komt binnen... Hoe nu als PvdA? Worden we ook een lokale partij met een rood beginsel? Gaan we een samenwerking aan met GroenLinks? Dat zijn de vragen die als eerste bij je te binnen schieten. Over twee jaar hebben we hier weer verkiezingen in verband met de fusie met de gemeente Zeevang. Dan zijn er gelukkig geen landelijke tv-debatten die van invloed zijn op de gemeenteraadsverkiezing. De opkomst in Edam-Volendam was gigantisch: 66 procent. Dit vanwege de kwestie ambtenarenhuisvesting. We hebben verloren, en daarmee ook de panden die voor de huisvesting bedoeld waren. De kiezer heeft gesproken. De kiezer heeft altijd gelijk: Lijst Kras uit Volendam steeg daarom van 1 naar 6 zetels.

Henk Büsemann (54)
Lijsttrekker en fractievoorzitter in Pekela (Groningen)
13.000 inwoners op 50 km²
15 raadsleden

Coalitie met SP?

De uitslag van de verkiezingen viel ook in Pekela tegen. We moesten uiteindelijk 1 zetel verlies accepteren en gingen van 3 naar 2. Twee nieuwe partijen, de CU en de VCP (Verenigde Communistische Partij), haalden elk 1 zetel. De SP ging van 3 naar 4 zetels, zij is nu de grootste partij. VVD, GroenLinks en de lokale partij Samen voor Pekela verloren ieder 1 zetel. De uitslag maakt het mogelijk een coalitie te vormen van SP, Samen voor Pekela en PvdA. Dit betekent dat we in gesprek gaan met de SP. We hebben vooraf aangegeven dat we verantwoordelijkheid willen dragen en zullen dat ook doen als dit gevraagd wordt. We zijn een bestuurderspartij en geen oppositiepartij. Ik verwacht van dit kabinet dat Nederland de komende tijd meer en meer het werkelijke PvdA-gezicht gaat zien en dat we uit deze crisis raken. Dat we onze idealen fier overeind houden, en dat de mensen die ons tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 zoveel vertrouwen hebben gegeven, ook weer vertrouwen gaan krijgen in de lokale politiek. Alleen dan ziet het politiek landschap er over 4 jaar weer ROOSkleurig uit.

Uit publicatie Lokaal Bestuur, Jaargang 38 nr. 4 April 2014
Reageer

Verder in deze uitgave van Lokaal Bestuur
Jaargang 38 nummer 4 april 2014:

Lees deze artikelen in Lokaal Bestuur:

download pdf word nu abonnee