Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Woonoverlast

Ton Langenhuyzen

Woonoverlast is een ernstig en hardnekkig probleem. Eén overlastgever kan het woongenot van vele anderen verpesten. Ondanks een flinke stapel wetten, regels en instrumenten is het probleem niet makkelijk op te lossen. Reden genoeg voor zowel de regering als het VVD-Kamerlid Tellegen om met nieuwe voorstellen te komen voor nog meer wettelijke mogelijkheden.
De regering wil de wettelijke mogelijkheid creëren om mensen die ernstig overlast geven of crimineel gedrag vertonen uit sommige complexen, straten of wijken te kunnen weren. Er zijn plekken in Nederland aan te wijzen, waar de situatie niet verbeterd kan worden als we niet (tijdelijk) voorkomen dat er nieuwe criminele of overlastgevende personen binnen komen. Hiervoor wordt de zogenaamde Rotterdamwet uitgebreid. Ahmed Marcouch begrijpt deze behoefte, maar hij wil wel zeker stellen dat er heel terughoudend omgegaan wordt met het aanwijzen van gebieden waar op justitiële antecedenten gescreend wordt. Bovendien is het de vraag hoe effectief weer een nieuw instrument werkelijk is.
Net zoals deze wet is ook het wetsvoorstel van Tellegenkort geleden in behandeling genomen. Tellegen wil woonoverlast terugbrengen door burgemeesters de mogelijkheid te geven om ernstige overlastgevers een gedragsaanwijzing te geven: geluidsoverlast beëindigen, vuilnis opruimen, hond muilkorven etc. In juridische termen gaat het om een ‘last onder bestuursdwang’ dan wel een ‘last onder dwangsom’ voor het geval de overlastgever de gedragsaanwijzing niet nakomt. Marcouch staat hier in beginsel positief tegenover. Hij vraagt zich daarnaast af of het voorstel van Tellegen aangevuld kan worden met een idee dat hij eerder zelf voorstelde, namelijk om hardnekkige overlastplegers tijdelijk uit hun huis te kunnen zetten. Dit zou een uiterst middel kunnen zijn dat ingezet kan worden als bemiddeling, gedragsaanwijzingen et cetera niet geholpen hebben. Bovendien kan het voorkomen dat iemand definitief uit zijn huis moet worden gezet. Zowel de gedragsaanwijzing en de tijdelijke uithuisplaatsing zijn paardenmiddelen die wat betreft Marcouch alleen ingezet worden als het écht niet anders kan.

Samengaan basisschool en buitenschoolse opvang

Loes Ypma en Keklik Yücel hebben voorgesteld om basisscholen en buitenschoolse opvang (BSO) samen te laten gaan. Nu moeten ouders zich vaak in bochten wringen om kinderen naar school te brengen, oppas te regelen en buitenschoolse opvang te regelen. Om het ouders makkelijker te maken en kinderen al die dingen bij te brengen waar ze later voordeel van hebben, zouden onderwijs en opvang samen moeten gaan. Ypma en Yücel wijzen op initiatieven in het land waar dit al toegepast wordt. Met hun voorstel willen zede wetgeving dusdanig laten aanpassen dat scholen niet tegen allerlei belemmerende regels aanlopen. Het kabinet moet binnen een half jaar met voorstellenkomen. Ook willen de Kamerleden de komende twee jaar experimenten ondersteunen‘zodat het over vijf jaar in heel Nederland mogelijk is je kind zeker drie dagen per week de hele dag naar school te laten gaan. […] Met schooltijden die aansluiten bij de werkdag van de ouders. Dan wordt het makkelijker voor ouders om werk en gezin goed te kunnen combineren. En krijgen álle kinderen de kans om alles te leren dat ze nodig hebben voor later.’

Foto: Nationale Beeldbank

ton_1.pngDeze rubriek wordt samengesteld door Ton Langenhuyzen (beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie) 

Contactgegevens Ton:
T. 070-3182792
M. t.langenhuyzen@tweedekamer.nl

Uit publicatie Nieuwsbrief, 9 september 2015

Gerelateerde artikelen:

Ton Langenhuyzen

Overlast

Lees artikel

Saami Akrouh, Diederik van der Meide, Marlies Anna Swart, Bauke Aalbers, Lineke van Bruggen

Een algeheel verbod op consumentenvuurwerk

Lees artikel

Ton Langenhuyzen

Op zoek naar samenwerking UWV en gemeenten

Lees artikel