Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

We moeten weer genetisch betrouwbaar worden

Leonie Wildeman

In de bereidverklaring die kandidaat-volksvertegenwoordigers en bestuurders van de PvdA ondertekenen, kwam het al aan de orde en nu is het ook een belangrijk punt in het rapport van de commissie-Hamming: scholing. Vanwaar al deze aandacht voor het opleiden van PvdA-politici? Lokaal Bestuur vroeg partijvoorzitter Hans Spekman om een toelichting.  ‘Mensen die steeds bij zichzelf op zoek zijn naar verbetering en ontwikkeling, dat is de cultuur die ik graag wil!’
Deelnemers aan de raadsledenvakschool.

Waarom vind je scholing zo belangrijk dat het opgenomen is in de bereidverklaring?

‘Bijscholing komt voor in iedere beroepsgroep en ieder bedrijf, of dat nu de advocatuur is of het distributiecentrum van PostNL. De wereld verandert constant en dus vinden wij als PvdA de scholing van onze raadsleden en wethouders, maar ook van onze vertegenwoordigers in provincies en waterschappen belangrijk. Tot nu toe was het volgen van scholingsactiviteiten vrijblijvend. Sommige mensen maakten veel gebruik van het aanbod, andere politici zagen we nooit, terwijl scholing de kwaliteit van onze volksvertegenwoordigers wel degelijk verhoogt. Door scholing maak je elkaar sterker. Je leert van elkaars dilemma’s en oplossingen.’

Nu stelt ook de commissie-Hamming het opleiden van politici centraal. Waarom is al deze extra aandacht nodig?

‘Het opnemen van scholing in de interne bereidverklaring was een eerste stap. Dit krijgt een vervolg in de aanbevelingen van de commissie-Hamming. Veel van onze politici en volksvertegenwoordigers voelen zelf de verplichting en noodzaak om naar opleidingsdagen te komen. Voelen ze zich niet geroepen, dan krijgt het bestuur van een afdeling of gewest de bevoegdheid om mensen bijvoorbeeld niet meer op een lijst te zetten bij de volgende verkiezingen. Maar ik wil niet meteen met een vinger wijzen. Het niveau van onze opleidingen moet top zijn, politiek gekleurd, helder en inspirerend. Dan worden mensen vanzelf verleid om zich aan te melden. Hier hebben we al een goed begin mee gemaakt door de idealen van Van Waarde terug te laten komen in het scholingsaanbod.’

Raadsleden en wethouders kunnen ook via de VNG trainingen volgen. Toch wil je dat ze dit met name via  de partij doen. Waarom vind je dat zo belangrijk?

‘Ik vind het belangrijk dat we weer genetisch betrouwbaar worden in onze waarden en idealen. Scholing met een politieke kleur is daarvoor noodzakelijk en cursussen van de VNG bieden dat niet. Wij zijn een politieke partij en onze volksvertegenwoordigers zijn geen ambtenaren. Neem de decentralisaties. Die moeten een politieke vertaling krijgen in de gemeenteraad, niet een ambtelijke. ‘Ik ga daar niet over’, willen we niet meer horen. Dat vraagt om een cultuuromslag. Overigens niet bij iedereen. We hebben ook mensen die hier op vooruit lopen. Zij waren voor Jan Hamming de inspiratie om dit op deze manier verder uit te werken. Mensen die steeds bij zichzelf op zoek zijn naar verbetering en ontwikkeling. Dat is de cultuur die ik graag wil.’

Hoe verplicht zijn scholingsactiviteiten eigenlijk? Moeten we scholing kunnen en willen afdwingen?

‘Ja, want we zijn een politieke partij die vanuit idealen werkt en dat moeten we niet laten verwateren. Daar moeten we standvastig in zijn. Als je nieuwe onderwerpen moet behandelen in de gemeente, moet je weten hoe je dat met je idealen rijmt en hoe je dat moet vormgeven. Dan kom ik eigenlijk weer terug bij de genetische betrouwbaarheid. Ik vind het heel belangrijk dat je weet waar je als sociaaldemocraat vandaan komt. Die genetische betrouwbaarheid op peil brengen, dat wilde ik al toen ik voorzitter werd. En dat zijn we nu stap voor stap aan het uitvoeren.’

Er zijn natuurlijk veel volksvertegenwoordigers die al langere tijd actief zijn in de politiek. Wat bieden we deze mensen, waardoor het ook voor hen interessant is om deel te nemen aan opleidingen?

‘Als de techniek op de werkvloer verandert, dan moeten mensen ook bijleren. Nu komt er, met de decentralisaties, een gigantische verandering op gemeenten af. En dan zouden we ze wel naar de VNG-cursus laten gaan om verder te verambtelijken en niet naar een politieke cursus? We zijn toch een politieke partij! Je moet dat onderwerp gaan beheersen en daarover het gesprek met partijgenoten voeren.  Velen willen dat en versterken elkaar op die manier. Dat had ik ook toen ik zelf raadslid was. Als ik met raadsleden uit andere gemeenten sprak, deed ik inspiratie op. Daar leerde ik dingen van. Maar ons aanbod moet ook sterk zijn. We moeten steeds rekening houden met veranderingen in de politieke werkwijze en inhoud. En dat is precies wat we willen doen met de raadsledenvakschool en de wethoudersvakschool.’

KADER

De volgende raadsledenvakschool vindt plaats op zaterdag 7 februari. Wat kunnen mensen hier verwachten?

Samen weten we meer. Dat is het motto voor de raadsledenvakschool van 7 februari.  Er zal plenair en in verschillende deelsessies  gesproken worden over actuele thema’s en we bieden trainingen aan op het gebied van time-management voor éénpitters en het zorgvuldig opbouwen van een lokaal politiek verhaal.  Het uitwisselen van kennis en ervaringen met bewindslieden, Kamerleden, deskundigen van buiten, maar vooral ook onderling staat op deze dag centraal. Je komt er om te leren, maar vooral ook omdat mensen iets van jou kunnen leren. Houd www.lokaalbestuur.nl in de gaten voor meer informatie over het programma. Op deze website is ook een filmpje van de eerste raadsledenvakschool te vinden.

Foto: Charlie Silvrants

Uit publicatie Lokaal Bestuur, Jaargang 38 nr. 12 December 2014
Reageer

Verder in deze uitgave van Lokaal Bestuur
Jaargang 38 nummer 12 december 2014:

Lees deze artikelen in Lokaal Bestuur:

download pdf word nu abonnee