Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Waterveiligheid centraal op CLB-bijeenkomst

Jan de Roos

Houdt u van woordspelletjes? Dan heb ik nog een mooi woord voor u, waarmee u flink kunt scoren: meerlaagsveiligheidsrisicodenken. Mocht uw tegenspeler een waterschapsbestuurder zijn, dan zal hij of zij u niet verbaasd aankijken, want in de waterschapswereld bestáát dat woord. Ik noteerde het tijdens de discussie over waterveiligheid op de Provincie- en waterschapsmiddag van het CLB, die 30 oktober werd gehouden in de Tweede Kamer.

Op de bijeenkomst werd het begrip niet uitgelegd. Voor de meeste aanwezigen, zeker de waterschapsbestuurders, is het immers gesneden koek. Ik googelde even en vond in Waar gaat dat heen, een nota over waterveiligheid, de volgende toelichting: ‘In de Waterveiligheid is de aandacht verlegd van een éénlaagsveiligheidsprincipe (gericht op preventie), naar een meerlaagsveiligheidsdenken, waarin naast de primaire actoren zoals ingenieurs en bestuurders ook planologen, hulpverleningsdiensten, burgers en milieu- en andere belangengroeperingen een rol spelen.’ Geen taal waarmee je in 2015 bij de waterschapsverkiezingen kunt aankomen bij de kiezer, lijkt me. Maar waterveiligheid is wel een hot issue. Zeker in de lager gelegen delen van ons land hebben ze er de handen vol aan. Er moeten nog vele honderden kilometers dijken worden verstevigd - alleen bij waterschap Groot Salland bijvoorbeeld al 110 kilometer - en er moet ook nog veel worden gedaan aan waterberging, zo bleek uit een rondje langs de 40 aanwezige provincie- en waterschapsvertegenwoordigers. Die waren gekomen om met elkaar en met een vijftal PvdA-Kamerleden ideeën en ervaringen uit te wisselen.

Lampedusa en Europa

Maar eerst stond vicefractievoorzitter Martijn van Dam uitvoerig stil bij actuele politieke  kwesties. Dat leverde een heel brede discussie met de provincie- en waterschapsbestuurders op over het kabinetsbeleid, participatie, het ‘gedoe’ in de partij en de komende gemeenteraadsverkiezingen. Waterschappers kijken misschien wat gemakkelijker over de landsgrens omdat water zich daar immers ook niet aan stoort. Vandaar dat werd stilgestaan bij een drama dat zich óók op het water afspeelt: de enorme vluchtelingenstroom naar het Italiaanse eiland Lampedusa. Een tragedie die volgens Tweede Kamerlid Marit Maij niet zo gemakkelijk is op te lossen in Europees verband, al wil eigenlijk iedereen dat. Het woord Europa viel nóg een keer: tot verbazing van de waterschappers wordt er in Voor een Europa dat werkt, het Europese conceptverkiezingsprogramma van de PvdA, geen aandacht besteed aan water en waterveiligheid, terwijl dit bij uitstek een Europees thema zou moeten zijn. Besloten werd om de opstellers van het programma daarover te benaderen.
Water is, merkte Martijn van Dam op, een economische kracht geworden waarmee ons land groot internationaal aanzien geniet. Water kan ook zorgen voor meer banen. De PvdA’ers in de waterschappen willen daarom de beoogde waterveiligheid ook aangrijpen voor het scheppen van banen. Daarmee kan de partij zich profileren, benadrukte Lutz Jacobi, die de discussie leidde. Tijdens een andere bijeenkomst op deze dag werd nog doorgepraat over de regionale economie en de arbeidsmarkt.        

Uit publicatie Lokaal Bestuur, Jaargang 37 nr. 12 December 2013
Reageer

Verder in deze uitgave van Lokaal Bestuur
Jaargang 37 nummer 12 december 2013:

Lees deze artikelen in Lokaal Bestuur:

download pdf word nu abonnee