Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Waterschappers gaan voor veilig, schoon en eerlijk

Jan de Roos

Nederland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel, en toch is het waterbewustzijn in ons land laag. Wordt het dan niet erg lastig om succesvol campagne te voeren? Lokaal Bestuur vroeg het aan vier PvdA-lijsttrekkers. Hoe gedreven waterschappers kiezers naar de stembus willen trekken met een verhaal over eerlijke lastenverdeling, schone sloten en plassen, veilige dijken en mooie fietspaden. 

Illustratie Timothy Schelhaas

waterschappen gaan voor veilig schoon en eerlijk portret marjanleyenMarjan Leijen (52) is ab-lid van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De PvdA heeft daar 3 van de 30 zetels en zit ook in het db. Marjan is tevens zelfstandig mediator, vooral gericht op overheden. Tot 2010 was zij fractievoorzitter in het Noord-Hollandse Harenkarspel (nu behorend tot Schagen).

‘In Noord-Holland voeren we als waterschap samen met de provinciale kandidaten campagne met als motto Sterker en Socialer. We hebben samen het verkiezingsprogramma gemaakt en vormen ook samen een campagneteam. In het programma hebben waterissues een plek gekregen. Het waterbewustzijn is in ons land laag. Gek eigenlijk, als je bedenkt dat we voor een groot deel onder de zeespiegel liggen. Waterveiligheid en goede waterkwaliteit drukken ook hun stempel op wonen en werken. Als je dat duidelijk maakt, zijn negen van de tien mensen geïnteresseerd in je verhaal. We hebben veel leuke projecten, zoals het stadsstrand in Hoorn en de zandige kustversterking voor de Hondsbossche Zeewering, die we tijdens de campagne bezoeken. Waarin we ons onderscheiden van de andere partijen? CDA en VVD komen vooral op voor agrarische belangen, terwijl wij bij alles wat we als waterschap doen kijken hoe we het met natuur en recreatie kunnen combineren. Van Water Natuurlijk en de Algemene Waterschapspartij onderscheiden we ons doordat we als PvdA gebruik kunnen maken van ons landelijke netwerk. De samenwerking met ‘Den Haag’ en met het partijbureau is tegenwoordig heel goed, dankzij Lutz Jacobi, Hans Spekman en het CLB. Als PvdA zijn wij voor een eerlijkere verdeling van de waterschapslasten. Er gaat nu veel geld naar het agrarisch gebied. De mensen in de dorpen en steden moeten relatief veel bijdragen. Dat moet anders.’

waterschappen gaan voor veilig schoon en eerlijk portret rob botsRob Bots (61) is fractievoorzitter van de PvdA in het Brabantse waterschap Aa en Maas. De PvdA heeft daar nu 3 van de 30 zetels. Rob was eerder raadslid in ’s-Hertogenbosch.

‘Er zijn in Brabant drie waterschappen. Ik maak namens deze drie deel uit van het provinciale PvdA-campagneteam. Onze gemeenschappelijke leuze voor 18 maart is: Meer banen in Brabant. Waterschap Aa en Maas draagt  flink bij aan de werkgelegenheid in onze provincie. We investeren 35 miljoen euro per jaar in regionale economische projecten. We voeren gemeenschappelijk campagne, maar wel met lokale accenten. Er staan op onze kandidatenlijst voor Aa en Maas mensen uit alle dorpen en steden in ons gebied. Onze boodschap is heel concreet: in iedere plas of sloot moet je in de toekomst kunnen pootje baden of zwemmen. Dat betekent nogal wat. Wist je dat we in Nederland bijna de slechtste kwaliteit oppervlaktewater hebben van heel Europa? Een goede lastenverdeling en het kwijtscheldingsbeleid zijn andere belangrijke punten in onze campagne. Wij hanteren het profijtbeginsel: de vervuiler betaalt. Agrariërs zorgen met hun mest voor veel verontreiniging, daarom moeten ze meer gaan betalen. Wij komen vooral op voor de belangen van mensen in steden en dorpen. Ik denk dat het met de desinteresse voor de waterschapsverkiezingen wel zal meevallen. In Den Bosch, waar we in november herindelingsverkiezingen hebben gehad, kreeg ik al te horen: zijn jullie er al weer? Of ik tevreden ben over de steun van de landelijke PvdA? Het is wel wat verbeterd, maar we hangen er als waterschappen nog altijd een beetje bij. Diederik Samsom noemde de waterschapsverkiezingen wel op de startbijeenkomst van de campagne op 7 februari in Eindhoven, maar er was geen ruimte voor de lijsttrekkers van de drie Brabantse waterschappen.

waterschappen gaan voor veilig schoon en eerlijk portret wilma brouwerWilma Brouwer (63) is sinds 2011 ab-lid van het Zeeuwse waterschap Scheldestromen. De PvdA heeft daar nu 2 van de 30 zetels. Eerder was Wilma db-lid van het inmiddels opgeheven waterschap Zeeuwse Eilanden en raadslid in Goes.

‘Wij werken in deze campagne intensief samen met onze collega’s van de Statenfractie. Er is ook een gemeenschappelijke leuze voor deze verkiezingen: Samen werkt beter! Met Ben de Reu, de lijsttrekker bij de Statenverkiezingen, maak ik deel uit van het campagneteam. Belangrijke punten van onze campagneboodschap zijn eerlijke verdeling van de lasten en behoud van het kwijtscheldingsbeleid. De agrariërs zijn nu in ons waterschap oververtegenwoordigd, mede als gevolg van het ondemocratische systeem van de geborgde zetels. Zij hebben de meerderheid van de zetels. Boeren betalen nu volgens ons te weinig, de inwoners van dorpen en steden te veel. Dat moet veranderen. Wij proberen in de campagne heel concreet te laten zien waarom het werk van het waterschap zo belangrijk is. Vaak denken mensen dat de gemeente zorgt voor schoon oppervlaktewater, maar dat doen wij dus. Wij zorgen er ook voor dat kinderen veilig kunnen zwemmen in bijvoorbeeld het Veerse Meer. Binnenkort maken we een fietstocht langs punten waar je het werk van het waterschap in de praktijk kunt zien, zoals het baggeren van sloten en de aanleg van wandelpaden. We zijn tevreden over de steun vanuit ‘Den Haag’. Met Albert de Vries en Wouter van Zandbrink hebben we steunpilaren in de Tweede en in de Eerste Kamer. En ik waardeer het erg dat partijvoorzitter Hans Spekman ons als waterschappers zijn steun geeft. Zijn optreden tijdens het overleg met waterschappers vond ik warm en open’.

waterschappen gaan voor veilig schoon en eerlijk gerard nieuwenhuisGerard Nieuwenhuis (62) is ab-lid van het Gelderse waterschap Rivierenland. De PvdA heeft daarin 3 van de 30 zetels. Gerard is werkzaam als beleidsmedewerker informatievoorziening bij Wageningen UR.

‘In Rivierenland hoef je de meeste mensen niet uit te leggen wat het belang is van goed waterbeheer. De herinnering aan de massale evacuatie van 1995, nodig omdat in ons gebied dijken dreigden te bezwijken, staat bij velen nog op het netvlies. Veiligheid staat bij ons waterschap dan ook voorop! Daarnaast gaan we voor schoon water, goed stedelijk waterbeheer en eerlijke lastenverdeling. Vandaar ook onze campagneleuze Sociaal en Veilig. Kwijtschelding zien wij, in tegenstelling tot andere partijen, niet als een kostenpost maar als een belangrijk instrument om mensen met een smalle beurs te ontzien. We onderscheiden ons verder door onze brede taakopvatting, die ook rekening houdt met de belangen van natuur en recreatie. In Gelderland zit ik namens de drie waterschappen in het campagneteam, samen met de lijsttrekker voor de Staten, Peter Kerris. Door samen op te trekken versterken we elkaar. Bij het campagnevoeren heb ik wel gemerkt, dat je steeds duidelijk moet maken dat deze verkiezingen óók over de waterschappen gaan. Op de kandidatenlijst van Rivierenland staat bij de top zes ook een twintiger, Hawar Mouhiddine uit Papendrecht. Samen werken wij aan onze zichtbaarheid op de sociale media. Zo hopen we jonge kiezers voor ons werk te interesseren. Onze leukste campagneactiviteit? We maken met een bus een slinger door de Betuwe, met een muzikale afsluiting in Tiel. Ik ben blij dat wij als waterschappers beter op waarde worden geschat in de PvdA dan de vorige keer. Hans Spekman heeft zich in ons werk verdiept en ons uitgedaagd om het rode tintje duidelijk te maken. En we krijgen ook goede support van ons gewest.’

Uit publicatie Lokaal Bestuur, Jaargang 39 nr. 1 Maart 2015
Reageer

Gerelateerde artikelen:

Reinie Kaas en Jan Reerink

Wateradvies hard nodig bij nieuwbouwplannen

Lees artikel

Jacqueline Kalk

Column Jacqueline: Angst voor water

Lees artikel

Jan de Roos

Verlies PvdA in waterschappen blijft beperkt

Lees artikel

Verder in deze uitgave van Lokaal Bestuur
Jaargang 39 nummer 1 maart 2015:

Lees deze artikelen in Lokaal Bestuur:

download pdf word nu abonnee