Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Wat willen de twaalf lijsttrekkers?

Jan de Roos en Leonie Wildeman

De campagne voor de Statenverkiezingen ligt op stoom. Over anderhalve week kiezen we onze nieuwe vertegenwoordigers in de provincie. Lokaal Bestuur vroeg de twaalf lijsttrekkers hoe zij het verschil maken met andere partijen. En hoe hinderlijk zij het vinden dat de Statenverkiezingen vooral over landelijke issues lijken te gaan.
Foto: Jan de Roos

twaalf lijsttrekkers ben de reuBEN DE REU (64)
ZEELAND

7 van de 39 zetels - coalitiepartij

Gedeputeerde sinds 2011, was van 1996-2001 fractievoorzitter in Middelburg.‘Meer bestuurder dan politicus, meer rationeel dan emotioneel.’

Waarin maakt de PvdA het verschil in Zeeland?
We zijn erin geslaagd om veel mensen die door massaontslag hun baan verloren weer aan werk te helpen. Daarvoor hebben we mobiliteitscentra in het leven geroepen. 80 procent van de 600 werknemers die ontslag kregen bij een aluminiumfabriek zijn nu weer aan het werk. Ziekenhuizen die failliet dreigen te gaan laten we adviseren door een zorgverkenner, die aanbevelingen doet voor de ziekenhuiszorg.

Bijzonder in jullie verkiezingsprogramma?
Biobased Delta, een grensoverschrijdend project voor groenere en schonere energie. Daar werken we samen met werkgevers en met de provincies Brabant en Zuid-Holland aan.

Wat doen jullie aan samenwerking met gemeenteraadsfracties en waterschappen?
In regulier overleg met de raadsfracties vindt afstemming plaats van de lokale en regionale agenda. Zelf leid ik een netwerkoverleg van fractievoorzitters en wethouders. We hebben in de Statenfractie een assistent die zelf in waterschap Scheldestromen zit en het contact daarmee onderhoudt.

Ervaar je deze verkiezingen als landelijke verkiezingen?
Ja, en dat vind ik heel hinderlijk, maar ik besef ook dat het nu eenmaal zo werkt. De Eerste Kamer heeft zich een veel te grote politieke rol aangemeten. Ik zou zeggen: of rechtstreeks kiezen, of afschaffen.

Je favoriete plek in de provincie?

Het strand van de Walcherse kust. Als 100 procent Zeeuw geniet ik daar zomer en winter van.

Over vier jaar...
hebben we Zeeland nóg een beetje beter gemaakt, en beëindig ik mijn politieke carrière.

twaalf lijsttrekkers eric geurtsERIC GEURTS (44)
LIMBURG

6 van de 47 zetels - coalitiepartij

Sinds 2006 wethouder van Brunssum. Noemt zichzelf doener, doorzetter en volksjongen.

Waarin maakt de PvdA het verschil in Limburg?

Wij zijn de sociale partij van eerlijk delen en niemand langs de kant laten staan. Daarbij hoort werk voor iedereen, ook over onze grenzen. Wet- en regelgeving moeten nog beter op elkaar worden afgestemd. En het is belangrijk dat we de taal van onze buren goed beheersen. Voor het leren van Duits en Frans op de basisschool moet de provincie daarom extra geld uittrekken.

Bijzonder in jullie verkiezingsprogramma?

Wij hebben ons programma heel anders opgezet dan gebruikelijk is. Eerst zijn we in gesprek gegaan met burgers. Daarna zijn thema’s als werk, zorg en veiligheid vertaald in concrete acties die de provincie kan ondernemen. Bijzonder is ook, dat wij het thema zorg niet mijden maar aangeven hoe we gemeenten kunnen faciliteren bij de uitvoering.

Wat doen jullie aan samenwerking met gemeenteraadsfracties en waterschappen?

Van Frans Timmermans in Brussel tot Jacqueline Aelen bij Waterschap Roer en Overmaas, we zijn in alle bestuurslagen vertegenwoordigd. Samen zorgen we ervoor dat we in Limburg goed en veilig kunnen leven, wonen en werken.

Ervaar je deze verkiezingen als landelijke verkiezingen?

Ja, maar dat is nu eenmaal een gegeven. Ik ben PvdA’er in goede en in slechte tijden…

Je favoriete plek in de provincie?

Het Schutterspark aan de rand van Brunssum en de prachtige natuur rond de Rode Beek, heerlijke plekken om tot rust te komen.

Over vier jaar...
is er meer stabiele werkgelegenheid in Limburg, en de PvdA gaat daar nu werk van maken!

twaalf lijsttrekkers ron hillebrandRON HILLEBRAND (54)
ZUID-HOLLAND

9 van de 55 zetels - oppositiepartij

Fractievoorzitter sinds 2007, was van 2000-2006 wethouder van Leiden. Werkzaam als secretaris van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. ‘Doelgericht, creatief en verbindend’.

Waarin maakt de PvdA het verschil in Zuid-Holland?

Wij vinden dat het college veel kansen heeft laten liggen door streng te bezuinigen en tegelijkertijd wel veel asfalt aan te leggen. Er was jaarlijks 35 miljoen euro over, dat hebben ze op de bank gezet. Wij vinden dat je dat geld moet inzetten voor meer en eerlijk werk, ook bij de provincie zelf, voor innovatie, meer groen en beter openbaar vervoer. Op die manier jaag je de economie aan.

Bijzonder in jullie verkiezingsprogramma?

Ons Deltaplan Fiets. We willen in samenwerking met gemeenten bij de stations in vier jaar tijd 48.000 fietsplekken creëren. Daar steken wij provinciaal geld in.

Wat doen jullie aan samenwerking met gemeenteraadsfracties en waterschappen?

De contacten met de gemeenten gaan nu in de provincie veel te veel top-down. Wij zoeken juist samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van detailhandel, winkelconcentratie en benutting van kantoorruimte. Onze standpunten stemmen we goed af met raadsleden en waterschappers.

Ervaar je deze verkiezingen als landelijke verkiezingen?
Ja, en ik vind dat ook volstrekt logisch. Deze verkiezingen gaan ook over de Eerste Kamer, en bepalen dus mede wat er in Den Haag gebeurt. Een goede uitslag betekent dat ook de bijstandsmoeder en de loodgieter meeprofiteren nu het weer beter gaat.

Je favoriete plek in de provincie?

Het veenweidegebied. Liefst ga ik daar met een bootje doorheen, net of je op vakantie bent.

Over vier jaar...
zijn Nederland en Zuid-Holland sterker en socialer!

twaalf lijsttrekkers rob van muilekomROB VAN MUILEKOM (56)
UTRECHT

6 van de 47 zetels - oppositiepartij

Heeft een advies- en managementbureau voor de non-profitsector. Was wethouder en daarvoor raadslid/fractievoorzitter in Amersfoort. ‘Verbinder, enthousiasmerend en resultaatgericht.’

Waarin maakt de PvdA het verschil in Utrecht?

Wij focussen op werkgelegenheid juist ook voor lager opgeleiden in nieuwe maakindustrie; op betaalbare én energieneutrale woningen; en op een goed toegankelijk en bereikbaar buitengebied.

Bijzonder in jullie verkiezingsprogramma?

We willen in samenwerking met gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven in onze provincie jaarlijks 2.000 stage- en leerwerkplekken creëren. Verder gratis OV in de daluren voor ouderen met minimuminkomen. Voor schone energie hebben we een revolverend fonds, zodat de opbrengst uit investeringen opnieuw wordt geïnvesteerd.

Wat doen jullie aan samenwerking met gemeenteraadsfracties en waterschappen?

We sparren regelmatig over problemen. Bijvoorbeeld over het wonen met droge voeten. Door woningbouw kun je in de polder wateroverlast krijgen, dus is een goede afstemming nodig. Met gemeenten praten we bijvoorbeeld over leegstand en over voldoende voorzieningen in wijken. Op werkenaanutrecht.nl  kun je zien wat de PvdA in een gemeente samen doet met de provincie.

Ervaar je deze verkiezingen als landelijke verkiezingen?

Helaas wel, en daar baal ik van als een stekker. Wij doen ons stinkende best voor Utrecht en dan is het jammer dat het teveel over het ‘landelijke’ gaat en te weinig over de ambities van de provincie.

Je favoriete plek in de provincie?

Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort: fantastisch uitzicht over de historische binnenstad van Amersfoort en de regio met polders, bosgebieden en cultuurlandschappen!

Over vier jaar...
spreken Utrechters waardering uit voor wat de PvdA heeft gepresteerd met meer banen, goed wonen en een aantrekkelijke omgeving.

twaalf lijsttrekkers william moorlagWILLIAM MOORLAG (54)
GRONINGEN

12 van de 43 zetels - collegepartij

Gedeputeerde sinds 2009, daarvoor Statenlid. ‘Gedreven, realist, geen mooiprater.’

 Waarin maakt de PvdA het verschil in Groningen?

Wij bieden als PvdA de beste balans tussen sociale rechtvaardigheid, economische doelmatigheid en duurzaamheid. De PvdA heeft in het dagelijks bestuur van de provincie goede resultaten bereikt. Neem de vestiging van Google in Eemshaven. Een mooie aanwinst, waarbij we afspraken hebben gemaakt over personeelswerving in de regio, maar ook over een goede inpassing in het landschap. Dat is gelukt, er is niet één bezwaar ingediend. 

Bijzonder in jullie verkiezingsprogramma?

De aandacht voor de aardbevingsproblematiek. We hebben hard geknokt. Niet alleen voor veiligheid en schadeherstel, maar ook voor leefbaarheid en economisch perspectief.

Wat doen jullie aan samenwerking met gemeenteraadsfracties en waterschappen?

We steken regelmatig de koppen bijeen om te praten over de gaswinning en de gevolgen daarvan. Om de drie weken komen we bijeen om daarover te overleggen. Ook met PvdA’ers in de waterschappen vindt regelmatig overleg plaats, al ben ik daar niet zelf bij betrokken.

Ervaar je deze verkiezingen als landelijke verkiezingen?

80 procent van het verkiezingsresultaat wordt bepaald door de landelijke thema’s, zoals de zorg. Dat is nu eenmaal de realiteit. Je bent wat dat betreft als een dobber op de electorale golven. Als PvdA hebben we wel een goed verhaal over bijvoorbeeld werkgelegenheid en leefbaarheid.

Je favoriete plek in de provincie?

Het middeleeuwse kerkhof op de wierde van Klein Maarslag. Een oase van rust in een gaaf landschap.

Over vier jaar...
hebben we de werkloosheid in onze provincie verder naar beneden gekregen.


PETER PELS (40)peter pels
FLEVOLAND

6 van de 39 zetels – coalitiepartij

Fractievoorzitter sinds 2012, Statenlid sinds 2005. Hoofd communicatie bij het Flevoziekenhuis in Almere. ‘Gedreven, een politiek dier, ga met humor en relativeringsvermogen voor resultaat’.

 

Waarin maakt de PvdA het verschil in Flevoland?

We zijn de enige sociale partij die al meer dan 25 jaar bestuursverantwoordelijkheid draagt. We hebben hard gewerkt aan verbetering van de werkgelegenheid, een goede overdracht van de jeugdzorg en we maken ons sterk voor  ov op maat, duurzaamheid en natuur.

Bijzonder in jullie verkiezingsprogramma?

Flevoland is hard op weg een energieneutrale provincie te worden. Met dat thema willen we aan de slag de komende jaren. Hoe halen we meer werkgelegenheid uit duurzaamheid en hoe kunnen we mensen mee laten doen, bijvoorbeeld door uitgifte van groene aandelen?

Wat doen jullie aan samenwerking met gemeenteraadsfracties en waterschappen?

Er is een reeks succesvolle sessies met gemeenteraadsfracties geweest over een zorgvuldige overdracht van de jeugdzorg. In de campagne willen we samen optrekken met PvdA’ers in de fractie van Water, Wonen en Natuur van waterschap Zuiderzeeland.

Ervaar je deze verkiezingen als landelijke verkiezingen?

Je merkt dat de dingen waar mensen op straat zich zorgen over maken, niet altijd over de provincie gaan. Wij lopen niet weg voor het landelijke verhaal. En we benadrukken, dat een stabiel bestuur zowel voor Den Haag als voor onze provincie belangrijk is.

Je favoriete plek in de provincie?

De Houtribdijk. Ik word er gelukkig van als ik daar aan het hardlopen ben.

Over vier jaar...
zijn we hopelijk nog steeds vertegenwoordigd in het provinciaal bestuur, waar we bouwen aan een compleet Flevoland met eerlijke kansen voor iedereen om iets van zijn leven te maken.

twaalf lijsttrekkers jannewietske de vriesJANNEWIETSKE DE VRIES  (53)
FRYSLÂN

11 van de 43 zetels - coalitiepartij

Gedeputeerde sinds 2007 en de enige vrouwelijke lijsttrekker in deze verkiezingen. ‘Optimistisch bestuurder, toegankelijk en een doorzetter’.

Waarin maakt de PvdA het verschil in Friesland?

We hebben in de afgelopen vier jaar meer gepresteerd dan we hadden beloofd. Daar zijn we trots op. We hebben ons hard gemaakt voor de werkgelegenheid in de regio en we hebben het universitair onderwijs naar Fryslân gebracht. Hierdoor kunnen we het talent in de regio laten bloeien.

Bijzonder punt in jullie verkiezingsprogramma?

Op initiatief van de PvdA heeft Leeuwarden de titel ‘Culturele Hoofdstad 2018’ in de wacht weten te slepen. We hebben deze verkiezingen gewonnen op het thema 'Iepen Mienskip'. Fryslân is een gemeenschap van verbinding en betrokkenheid. Deze invalshoek gebruiken we als katalysator voor maatschappelijke en economische vraagstukken en koppelen we in ons verkiezingsprogramma aan thema's als water en duurzame energie.

Wat doen jullie aan de samenwerking met gemeenteraadsfracties en waterschappen?

Met regelmaat organiseren we inhoudelijke bijeenkomsten waarbij de verschillende lagen samenkomen. Ook maken we gezamenlijke plannen voor bijvoorbeeld de zorg. Hoe gaan wij die met elkaar in Fryslân organiseren? Wat doen de gemeenten en wat kan de provincie toevoegen?

Ervaar je deze verkiezingen als landelijke verkiezingen?

Deze verkiezingen moeten gaan over de toekomst van Fryslân! We benadrukken de Friese thema's sterk, maar kunnen de landelijke tendens niet negeren. Daarom geven we daarbij  steeds aan wat wij in Fryslân doen om de agenda van de inwoners te realiseren.

Je favoriete plek in de provincie?

Het dorpje Grouw: mijn geboorteplaats en een prachtige plek midden in Fryslân met veel watersport en cultuur.

Over vier jaar...
is Fryslân sterker, mooier en slimmer geworden dankzij de Partij van de Arbeid.

twaalf lijsttrekkers tijs de breeTIJS DE BREE (37)
OVERIJSSEL

9 van de 47 zetels - oppositiepartij

Fractievoorzitter sinds 2011. Is  adviseur bedrijven in de grond-, weg- en waterbouw. ‘Betrokken, constructief en inhoudelijk’.

Waarin maakt de PvdA het verschil in Overijssel?

Wij zitten al drie jaar niet meer in het dagelijks bestuur. Sinds er een rechtse coalitie zit, is er een enorme tweespalt ontstaan op alle belangrijke dossiers. De verbinding is weg, er wordt wel veel geld in asfalt maar niet in OV geïnvesteerd. We zijn een steenrijke provincie, maar er wordt heel weinig gedaan aan cultuur en natuurbescherming. Wij willen dat anders.

Bijzonder in jullie verkiezingsprogramma?

Werkgelegenheid en bestaanszekerheid staan bij ons voorop. We willen cultureel erfgoed opknappen, wat leidt tot extra werk en leer-werkplekken. En we willen microkredieten voor kleine ondernemers mogelijk maken.

Wat doen jullie aan samenwerking met gemeenteraadsfracties en waterschappen?

Elk fractielid heeft enkele adoptiegemeenten, waarmee regelmatig contact is. Er zijn ook functionele contacten, zo is er een werkgroep mobiliteit waarin met gemeenten en met een Tweede Kamerlid wordt samengewerkt. Eén van onze fractieleden heeft contacten met onze partijgenoten in de drie waterschappen.

Ervaar je deze verkiezingen als landelijke verkiezingen?

Ja, maar landelijk beleid heeft ook directe betekenis voor ons als provincie en voor gemeenten. Werk en zorg zijn bovendien vanuit de provinciale politiek wel degelijk te beïnvloeden. Iets anders is, dat ik wel grote twijfels heb over de rol die de Eerste Kamer zich aanmeet. Ze gaat teveel op de stoel van de Tweede Kamer zitten.

Je favoriete plek in de provincie?

De landgoederen Alerdink en Colckhof, vlak bij Laag Zuthem, het dorp waar ik woon. Heerlijk om daar te hardlopen.

Over vier jaar...
is Overijssel bruisender en hebben meer mensen hier werk.

twaalf lijsttrekkers peter kerrisPETER KERRIS (29)
GELDERLAND

9 van 55 zetels - coalitiepartij

Statenlid sinds 2013. Hij heeft een achtergrond in het onderwijs, maar is momenteel werkzaam als beleidsmedewerker bij de branchevereniging voor gemeentelijke afvalinzamelingsdiensten. ‘Gedreven, energiek en een levensgenieter’.

Waarin maakt de PvdA het verschil in Gelderland?

Dankzij de PvdA is er een Impulsprogramma Wonen tot stand gekomen waarin meer dan duizend sociale huurwoningen zijn verduurzaamd. Dat heeft werkgelegenheid en betere woningen opgeleverd. Ook hebben we ons ingezet voor het behouden van kleine culturele instellingen.

Bijzonder punt in jullie verkiezingsprogramma?

Wij willen het geld dat nog bij de provincie beschikbaar is investeren in de Gelderse economie. Het mes moet hierbij aan drie kanten snijden: we willen duurzame investeringen die goed zijn voor het milieu en die de burgers geld opleveren in hun portemonnee (zoals bijvoorbeeld het beter isoleren van woningen). Dit levert tegelijkertijd extra banen op.

Wat doen jullie aan de samenwerking met gemeenteraadsfracties en waterschappen?

Ik heb bij mijn lijsttrekkersverkiezing beloofd om vaker op bezoek te gaan bij gemeenteraadsfracties. Wat kunnen wij als provincie bijdragen aan de thema’s die lokaal spelen? Met de waterschappers zetten we in de campagne gezamenlijk thema's op de kaart.

Ervaar je deze verkiezingen als landelijke verkiezingen?

Provinciale Staten kiezen de Eerste Kamer, dus de focus op landelijk is niet verrassend. We moeten van de grote hoeveelheid aandacht profiteren door onze thema’s goed over het voetlicht te brengen.

Je favoriete plek in de provincie?

De Waalbrug in Nijmegen. Het uizicht vanaf de noordoever op de stad aan de rechterkant en de Ooijpolder  aan de linkerkant. Hier komen natuur en bedrijvigheid samen.

Over vier jaar...

Hebben zoveel mogelijk mensen die nu thuis zitten in Gelderland weer een mooie baan.

twaalf lijsttrekkers tjeerd talsmaTJEERD TALSMA (64)
NOORD-HOLLAND

11 van de 55 zetels - coalitiepartij

Gedeputeerde sinds 2011, daarvoor Statenlid en fractievoorzitter. ‘Wil mensen met elkaar in verbinding brengen, zoek de dialoog en ben een gedreven politicus’.

Waarin maakt de PvdA het verschil in Noord-Holland?

In het zuiden van onze provincie is veel behoefte aan nieuwe woningen, terwijl het noorden bijna een krimpgebied is, een lastige opgave. Als PvdA hebben we ingezet op betaalbaar bouwen rond ov-knooppunten om dit probleem op te lossen. Ook hebben we, om de luchtkwaliteit te verbeteren, stappen gezet tegen verdere uitstoot van fijnstof.

Bijzonder punt in jullie verkiezingsprogramma?

Wij willen kansen op de arbeidsmarkt bieden aan jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond. De jeugdwerkloosheid is in delen van Amsterdam onacceptabel hoog. Met subsidies dagen we Schiphol, de grootste werkgever in dit gebied, uit om meer te doen voor deze jongeren: opleiden en banen bieden.

Wat doen jullie aan de samenwerking met  gemeenteraadsfracties en waterschappen?

Zowel met de fracties in de gemeenten als de waterschappen denken we graag mee over inhoudelijke onderwerpen. We ontwikkelen samen plannen, bijvoorbeeld voor de dijkverhoging tussen Hoorn en Volendam, en gaan op werkbezoek.

Ervaar je deze verkiezingen als landelijke verkiezingen?

De beeldvorming is negatief, dus gaan we van deur tot deur om uit te leggen wat we aan het doen zijn. Je merkt dan dat mensen een stuk positiever zijn dan je zou denken op basis van berichtgeving in de krant. We moeten alles op alles zetten, maar ik heb er vertrouwen in!

Je favoriete plek in de provincie?

Het Zwanenwater bij Callantsoog: een fantastisch ongerept duinlandschap.

Over vier jaar...
is de jeugdwerkloosheid tot een minimum terug gebracht,  de luchtkwaliteit verbeterd en de woningbouw rond stations geregeld

twaalf lijsttrekkers stijn smeuldersSTIJN SMEULDERS (29)
BRABANT

7 van de 55 zetels - oppositiepartij

Statenlid sinds 2011. Sinds november 2014 ook fractievoorzitter. Daarnaast beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie. ‘Hou van de Brabantse gezelligheid, ben  een harde werker en weet politiek slim te opereren’. 

Waarin maakt de PvdA het verschil in Brabant?

Ondanks onze plek in de oppositie heeft Provinciale Staten op ons initiatief uitgesproken dat de veestapel in Brabant niet meer mag groeien. Wij willen nooit meer een uitbraak van dierziekten zoals Q-koorts meemaken. Voor jongeren die nog geen recht hebben op een ov-jaarkaart hebben wij een goedkoop busabonnement geïntroduceerd.

Bijzonder punt in jullie verkiezingsprogramma?

Wij willen dat de Brabanders de laagste energierekening van Nederland krijgen. Hoe? Ze moeten meeprofiteren van het geld dat we hebben ontvangen bij de verkoop van Essent. We willen helpen bij het  verduurzamen van woningen. Dit doen we door energiecoöperaties en isolatiecoöperaties te ondersteunen. Daarnaast stimuleren we de gezamenlijke inkoop van energie.

Wat doen jullie aan de samenwerking met gemeenteraadsfracties en waterschappen?

Als Statenfractie hebben we de afgelopen vier jaar één maandagavond per maand bij een afdeling vergaderd om de contacten te onderhouden. Onze woordvoerder water heeft regelmatig contact met de waterschappen.

Ervaar je deze verkiezingen als landelijke verkiezingen

75 procent van de kiezers stemt op basis van het landelijke sentiment. Je kunt daar weinig aan doen, behalve je successen benadrukken en je eigen campagne blijven voeren.

Je favoriete plek in de provincie?

Langs het Eindhovens kanaal: prachtig Brabants landschap in een hoogtechnologische regio.

Over vier jaar...
heeft de PvdA vier jaar in de coalitie gezeten en hebben we veel van onze idealen weten te verwezenlijken.

twaalf lijsttrekkers ard van der tuukARD VAN DER TUUK (46)
DRENTHE

12 van de 41 zetels - collegepartij

Gedeputeerde sinds 2011, Statenlid sinds 2007. Gekozen tot Drents politicus van het jaar 2014. ‘Doener en verbinder.’

Waarin maakt de PvdA het verschil in Drenthe?

Drenten zijn de gelukkigste Nederlanders! Het is hier goed wonen, werken en leven. Drenthe is door ons beleid aantrekkelijk voor toeristen en voor bedrijven. Dat Drenthe nog altijd een mooie provincie is, zegt iets over wat we op het gebied van ruimtelijke ordening hebben gepresteerd. We stimuleren innovatie, faciliteren startende ondernemingen, hebben prachtige evenementen zoals de TT en doen veel voor goed onderwijs.

Bijzonder in jullie verkiezingsprogramma?

Drentse dorpshuizen krijgen een bredere functie. Huisarts, fysio en alle Wmo-taken krijgen er een plek en er komen zzp-werkplekken in met alle (digitale) voorzieningen.

Wat doen jullie aan samenwerking met gemeenteraadsfracties en waterschappen?

Sinds een jaar of twee is er bij mij thuis eens in de zoveel weken bami en bier. Daarvoor nodig ik bestuurders en fractievoorzitters uit. Op die manier kunnen we in een ontspannen sfeer met elkaar praten over wat we kunnen en moeten doen voor Drenthe. Met de vier waterschappen zijn de contacten nog niet zo intensief. Die nodig ik de volgende keer zeker ook uit.

Ervaar je deze verkiezingen als landelijke verkiezingen?

Ja en dat is een gemis voor de zelfstandige provinciale bestuurslaag en voor de waterschappen. Wat we allemaal doen en realiseren verdient meer aandacht en zichtbaarheid. Daar moeten we ons met elkaar, door de bestuurslagen heen, voor inzetten.   

Je favoriete plek in de provincie?

De Gasterse duinen bij Schipborg, mijn woonplaats. Prachtig gebied waar ik graag hardloop.

Over vier jaar…
zijn de Drenten nog steeds de gelukkigste inwoners van Nederland!

Uit publicatie Lokaal Bestuur, Jaargang 39 nr. 1 Maart 2015
Reageer

Gerelateerde artikelen:

Leonie Wildeman

Verlies en veerkracht op uitslagenavond

Lees artikel

Jacqueline Kalk

Hard, hard, hard...

Lees artikel

Jan de Roos en Leonie Wildeman

Lijsttrekkers: Na de dreun strijdbaar voorwaarts!

Lees artikel

Verder in deze uitgave van Lokaal Bestuur
Jaargang 39 nummer 1 maart 2015:

Lees deze artikelen in Lokaal Bestuur:

download pdf word nu abonnee