Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Waardeloze waarden

Jacqueline Kalk

Naast de wethouder voor meerdere partijen is door de VVD nu het idee van een wethouder voor meerdere gemeenten gelanceerd. Het kreeg een warm onthaal van onze minister Plasterk. Bizar, als je bedenkt waar we in onze partij momenteel aan werken.

Op het eerstvolgende congres presenteert de commissie-Hamming  haar rapport Einde aan de machteloze politiek. De opgave om waardengedreven politiek te bedrijven staat hierin centraal. Politiek dichterbij de mensen en niet technocratisch maar moreel gedreven. Voor de Van Waarde-politicus heeft het CLB met de WBS een profiel gemaakt. Niet als karikatuur maar als basis voor de selectie van het type politici dat de PvdA nodig heeft. Nu en in de toekomst. Deze waardengedreven politicus is lokaal verankerd, legt zich niet neer bij blauwdrukken maar neemt zelfstandig positie in. Hij wil zichzelf ontwikkelen en kiest voor mensen en een inclusieve samenleving. Hij koestert, respecteert en waardeert de lokale democratie. Het partijbestuur heeft dit profiel omarmd, net als de commissie-Hamming dat heeft gedaan.
Voorafgaand aan de vraag of je aan dit profiel kunt voldoen als je wethouder in meerdere gemeenten bent, moet de vraag worden gesteld waarom je dit überhaupt zou willen. Welk belang is ermee gediend en welke waarde ligt ten grondslag aan dit voorstel? Voor de VVD is het duidelijk. Zij willen minder bestuurders en een kleine overheid. Gemeenten die bijvoorbeeld samenwerken bij de inkoop van zorg, kunnen hiervoor het beste één aansturende wethouder aanstellen volgens de VVD. Dit is efficiënter en voor gemeenteraden duidelijker. Er is dan immers maar één aan te spreken persoon. Op het eerste gezicht lijkt dit een logische redenering, want wethouders kunnen zich niet meer verschuilen achter de regio en het excuus dat ze maar één radertje in het geheel zijn. Maar het staat haaks op het idee van de waardengedreven politicus. Eén wethouder voor meerdere gemeenten kan nooit in al die gemeenten lokaal verankerd zijn en de kracht en noden van al die specifieke lokale samenlevingen kennen. Hij of zij zal zich per definitie technocratisch opstellen, alleen al omdat het fysiek onmogelijk is om in meerdere gemeenten nabij, aanspreekbaar en aanklampbaar te zijn. En hoe zit het met de politieke verantwoordelijkheid? Als gemeenteraad A ontevreden is mag hij de wethouder dan naar huis sturen? En de politieke kleur? Moet de wethouder van meerdere gemeenten nog wel worden voorgedragen door politieke partijen? Dat betekent namelijk automatisch dat de wethouder door meerdere politieke stromingen wordt gedeeld, terwijl de politieke verhoudingen meestal niet hetzelfde zijn in alle gemeenten van het samenwerkingsverband.


Al met al een onzalig idee. Wij zijn niet de partij die per definitie een kleine overheid en minder bestuurders wil. Wij zijn de partij die politici wil die waardengedreven zijn in hun handelen en in hun denken. Wij willen lokale boegbeelden in plaats van de beste technocraten. De reactie van
minister Plasterk dat er best geëxperimenteerd mag worden met dit idee, is dan ook een verkeerde reactie. De vraag hoe je het beste de lokale democratie kunt versterken en hoe je goede politici krijgt, hoort centraal te staan. En dan kom je niet op dit idee! Waarden moeten leidend zijn, anders zijn ze waardeloos aldus de commissie-Hamming. En daar sluit ik me graag bij aan.

Foto: Jan de Roos

Uit publicatie Lokaal Bestuur, Jaargang 38 nr. 12 December 2014
Reageer

Gerelateerde artikelen:

Jurjen Sietsema

Hou de politiek in de wethouder

Lees artikel

Jeroen Fritz, Louis de la Combé, Carine Bloemhoff, Jacqueline Kalk

De waardengedreven Kadernota

Lees artikel

Mieke de Wit

#Expeditie 6: Participatie maar geen perspectief

Lees artikel

Verder in deze uitgave van Lokaal Bestuur
Jaargang 38 nummer 12 december 2014:

Lees deze artikelen in Lokaal Bestuur:

download pdf word nu abonnee