Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Waar blijven ze...?

Jacqueline Kalk

‘Weinig animo voor het raadslidmaatschap’, was de kop naar aanleiding van de uitzending van het tv-programma Nieuwsuur. De uitspraak was gebaseerd op een enquête onder raadsgriffiers. Daarvan zeiden er 97 dat het in hun gemeente lastig is om kandidaat-raadsleden te vinden. ‘Het is, in het belang van de lokale democratie, hoog tijd om het aanzien van het raadslidmaatschap te vergroten, de vergoedingen te verbeteren en het werk van de ongeveer 9.000 raadsleden beter te ondersteunen’, is de reactie van Kars Veling, directeur ProDemos.

Natuurlijk is het imago van de politiek bezoedeld door allerlei kwesties die steeds weer spelen, of het nu gaat om sjoemelen met declaraties, de Wassenaarse seksrel of wat dan ook. Die dragen niet bij aan het beeld van de politicus die strijdt voor zijn of haar idealen.
De vergoedingen voor raadsleden zijn niet overdreven hoog, zeker niet als je let op de hoeveelheid tijd die het raadslidmaatschap vergt. De ondersteuning voor de raad staat niet in verhouding tot de taken die raadsleden moeten uitvoeren. Dat is allemaal waar, maar niet het volledige verhaal. Het vinden van goede kandidaten voor de lokale politiek heeft ook te maken met de kleurloosheid die dreigt voor de lokale politiek. Landelijk zijn de politieke partijen op zoek naar identiteit: het herbronnen van het CDA, ons eigen Van Waarde-verhaal, GroenLinks dat haar weg weer zoekt, enzovoorts. Lokale partijen zijn deels een reactie op de voortdurende zoektocht van landelijke partijen. Vaak zijn ze ontstaan door afsplitsingen en ruzies in de gevestigde partijen. Soms zijn ze geboren als verzet tegen bepaalde ontwikkelingen, zoals tegen de windmolens of vóór een bepaald dorp.
Natuurlijk spelen veel meer zaken een rol bij het vinden van goede kandidaat-raadsleden. Heb je bijvoorbeeld voldoende gedaan aan scouten? Is de afdeling een warm bad voor nieuwe mensen? Of zijn er teveel mensen vastgeplakt op hun zetel?
De vraag in hoeverre het echt mogelijk is om lokaal het verschil te kunnen maken en vorm te geven aan een samenleving die op jouw idealen is gestoeld, heeft ook te maken met het gebrek aan animo voor het raadslidmaatschap. Niet voor niets is dit een probleem dat juist in kleinere gemeenten voorkomt. Kun je lokaal politiek bedrijven als veel zaken zijn of worden ondergebracht in de zogenaamde gemeenschappelijke regelingen? Regelingen die zich voor een groot deel aan het zicht van gemeenteraden kunnen onttrekken. Waarom zou je veel tijd besteden aan iets waar je weinig politieke invloed op hebt en dat weinig maatschappelijke en financiële waardering oplevert?
Het is van groot belang dat voldoende mensen verantwoordelijkheid willen nemen voor het lokale bestuur. Maar wel vanuit politieke motieven. Daar ligt een belangrijke opgave voor de politieke partijen. Meer geld en meer ondersteuning kunnen een deel van de oplossing vormen, maar het zal niet dé oplossing zijn. Minstens zo belangrijk is de vraag of je politieke successen kunt boeken. En daar ligt een steeds grotere belemmering. De decentralisaties brengen aan de ene kant een enorme uitdaging en mogelijkheid om lokaal sociaal beleid te voeren op basis van onze idealen. Maar als aan de andere kant de taken in het kader van de decentralisaties worden ondergebracht in gemeenschappelijke regelingen, zal het werk er voor raadsleden niet per se leuker op worden.

Op de foto: De raadzaal van de Brabantse gemeente Someren.
Foto: Jan de Roos

 

 

Uit publicatie Lokaal Bestuur, Jaargang 38 nr. 2 Februari 2014
Reageer

Verder in deze uitgave van Lokaal Bestuur
Jaargang 38 nummer 2 februari 2014:

Lees deze artikelen in Lokaal Bestuur:

download pdf word nu abonnee